2024/06/20

سوئد

کار و اقامت کشور سوئد جهت زیر گروه های پزشکی

افراد دارای سابقه کار در رشته های زیر میتوانند جهت اقامت و کار در کشور سوئد اقدام کنند. متقاضیان باید زبان سوئدی را  در حد ۲A یا۱B یا۱C بدانند. در صورتی که تسلط به زبانی آنها کمتر از   ۱C  (تخصصی رشته های پزشکی) باشد، پس از گذراندن یکسری دوره ها طبق روند زیر میتوانند مجوز کار در سوئد را اخذ نمایند.و در آنجا مشغول به کار شوند. ضمنا در تمام طول مدت خانواده متقاضی میتوانند با ایشان باشند.

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

♦♦♦ رشته های تحصیلی واجد شرایط : پزشک عمومی – دندانپزشک – پرستار – ارتوپدی – فیزیو تراپی – روانشناسی – رادیولوژیست – ماما – روانپزشک –  بهداشت دهان و دندان – شنوایی سنجی – متخصص تغذیه – زیست پزشکی – دارو سازی – فیزیک پزشکی

روند انجام کار:

۱-تشکیل پرونده متقاضی ← ●تائیدیه از وزارت بهداشت سوئد

۲  -دوره های تخصصی زبان ←● پذیرش دوره تخصصی زبان ● دریافت حداقل مدرک (  C1  )

۳-گذراندن دوره تحت وب ← ●گذرا ندن دوره تحت وب  قوانین درمانی

۴-گذراندن امتحان عملی ←●این امتحان به صورت عملی و بالینی انجام میشود

۵گذراندن امتحان کتبی←● گذرا ندن امتحان کتبی

۶-گذراندن دوره کارورزی← ●دوره کارورزی در بیمارستان

۷ جمع آوری تمام مدارک فوق←● دریافت پروانه شغلی

 

 

error: Content is protected !!