اخذ ویزا:

این موسسه با بکار گیری از تجربه بالا این امکان را برای متقاضیان محترم فراهم نموده تا به راحتی نسبت به اخذ ویزای جهت کشورها ی مختتلف اقدام نمایند.

از جمله آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-ویزای ویزیت امریکا

۲-ویزای بیزینسی امریکا

۳-ویزای ویزیت کانادا

۴-ویزای بیزینسی امریکا

۵-ویزای شینگن

و ….