خدمات ثبت شرکت:

این خدمات شامل آماده سازی مدارک مورد نیاز، ارائه پروپوزال و بیزینس پلان ،ثبت حقوقی شرکت ،پرداخت هزینه های لازم، سرمایه گذاری،اخذ وکیل و حسابدار،تکمیل فرمهای مالیاتی و در نهایت صدور ویزا میباشد.

این خدمات هم اکنون در کشورهای زیر قابل ارائه میباشد:

۱-امریکا

۲-کانادا

۳-کشورهای اتحادیه شنگین

۴-چین

۵-امارات متحده عربی

۶-قبرس

و..