۱۳۹۹/۰۱/۱۲

دسته: اقامت امریکا از طریق E2

اخذ اقامت امریکا از طریق ویزایE2

در این روش اداره مهاجرت آمریکا به متقاضیانی که اقدام به سرمایه گذاری و خرید یک بیزنس در آمریکا بکنند ویزای اقامت موقت آمریکا اعطاء میکند. این ویزا کهE2 نام دارد در مدت زمان بسیار کوتاه حدود ۶ ماه برای متقاضی اصلی, همسر و تمام فرزندان زیر ٢١ سال صادر میشود. این ویزا که ویزای […]
error: Content is protected !!