۱۳۹۹/۰۱/۱۲

دسته: مهاجرت استانی مانیتوبا

دعوت از ۲۱۷ متقاضی در جدیدترین پذیرش منیتوبا

دعوت از ۲۱۷ متقاضی در جدیدترین پذیرش منیتوبا استان منیتوبا در هشتاد و چهارمین پذیرش مبتنی بر Expression of Interest خود که در ۲۷ فوریه برگزار شد از ۲۱۷ متقاضی دیگر دعوت کرده تا تقاضای خود برای انتخاب شدن از طرف این استان به منظور اقامت دائم کانادا را ارائه کنند. این متقاضیان دارای پروفایل […]

پذیرش برنامه‌های استانی کانادا در دو هفته‌ی اخیر

پذیرش برنامه‌های استانی کانادا در دو هفته‌ی اخیر کشور کانادا یکی از کشورهای مهاجرپذیر دنیاست. برنامه‌های مهاجرتی مختلفی برای پذیرش هر چه بهتر و سازماندهی شده‌تر مهاجران از سراسر دنیا طراحی شده است. در این میان، هر یک از استان‌های کانادا نیز برنامه‌های خاص مهاجرتی مخصوص به خود طراحی کرده‌اند. برنامه‌های استانی طراحی شده در […]

دعوت منیتوبا از ۲۴۲ متقاضی مهاجرت

دعوت منیتوبا از ۲۴۲ متقاضی مهاجرت استان منیتوبا در هشتاد و سومین پذیرش مبتنی بر Expression of Interest خود که در ۱۳ فوریه برگزار شد از ۲۴۲ متقاضی دیگر دعوت کرده تا تقاضای خود برای انتخاب شدن از طرف این استان به منظور اقامت دائم کانادا را ارائه کنند. این متقاضیان دارای پروفایل ابراز تمایل […]

برگزاری جدیدترین پذیرش منیتوبا

برگزاری جدیدترین پذیرش منیتوبا استان منیتوبا در هشتاد و دومین پذیرش مبتنی بر Expression of Interest خود که در ۳۰ ژانویه برگزار شد از ۱۸۱ متقاضی دیگر دعوت کرد تا تقاضای خود را برای انتخاب شدن از طرف این استان به منظور اقامت دائم کانادا را ارائه کنند. این متقاضیان دارای پروفایل ابراز تمایل یا […]

اولین پذیرش منیتوبا در ۲۰۲۰ برگزار شد

اولین پذیرش منیتوبا در ۲۰۲۰ برگزار شد جدیترین خبرها از این حکایت دارند که استان منیتوبا اول پذیرش خود در سال ۲۰۲۰ را در دوم ژانویه برگزار نموده و طی آن از ۱۸۶ متقاضی دعوت کرده تا تقاضای خود را برای انتخاب شدن از طرف این استان به منظور اقامت دائم کانادا را ارائه کنند. […]

راه اندازی پایلوت مهاجرت مناطق شمالی و روستایی شهر برندن منیتوبا

راه اندازی پایلوت مهاجرت مناطق شمالی و روستایی شهر برندن منیتوبا جدیدترین خبرهایی که از استان منیتوبای کانادا به دست ما رسیده است حکایت از این دارد که شهر برندون آخرین شهری است که پایلوت مهاجرت مناطق شمالی و روستایی را افتتاح کرده است.  شهر برندن که دومین شهر بزرگ منیتوبا است جدیدا پذیرش از […]

دعوت از ۲۳۰ متقاضی در جدیدترین پذیرش منیتوبا

دعوت از ۲۳۰ متقاضی در جدیدترین پذیرش منیتوبا جدیترین خبرها حاکی از اینند که استان منیتوبا طی هفتاد و هفتمین پذیرش مبتنی بر ابراز تمایل یا expression of interest خود که در ۲۱ نوامبر برگزار نموده از ۲۳۰ متقاضی دعوت کرده تا تقاضای خود را برای انتخاب شدن از طرف این استان به منظور اقامت […]

منیتوبا ۱۸۰ متقاضی را یک گام به اقامت دائم کانادا نزدیک‌تر کرد

منیتوبا ۱۸۰ متقاضی را یک گام به اقامت دائم کانادا نزدیک‌تر کرد جدیترین خبرها از این حکایت دارند که استان منیتوبا طی پذیرشی که در ۷ نوامبر برگزار نموده از ۱۸۰ متقاضی دعوت کرده تا تقاضای خود برای انتخاب شدن از طرف این استان به منظور اقامت دائم کانادا را ارائه کنند. متقاضیانی که دعوتنامه […]

منیتوبا از ۱۵۷ کارگر و دانشجوی خارجی دعوت کرد

منیتوبا از ۱۵۷ کارگر و دانشجوی خارجی دعوت کرد جدیترین خبرها حاکی از اینند که استان منیتوبا طی پذیرشی که در ۲۴ اکتبر برگزار نموده از ۱۵۷ متقاضی دعوت کرده تا تقاضای خود برای انتخاب شدن از طرف این استان به منظور اقامت دائم کانادا را ارائه کنند. متقاضیانی که دعوتنامه دریافت کرده‌اند پروفایل خود […]

پذیرش جدید منیتوبا؛ دعوت از ۲۲۴ متقاضی مهاجرت به کانادا

پذیرش جدید منیتوبا؛ دعوت از ۲۲۴ متقاضی مهاجرت به کانادا جدیترین خبرها از این حکایت دارند که استان منیتوبا طی پذیرشی که در ۲۵ سپتامبر برگزار نموده از ۲۲۴ متقاضی دعوت کرده تا تقاضای خود برای انتخاب شدن از طرف این استان (به منظور اقامت دائم کانادا) را ارائه کنند. این هفتاد و سومین پذیرش […]
عنوان ۱ از ۲۱۲ »
error: Content is protected !!