2024/06/20

برنامه کارت سبز دانمارك

برنامه کارت سبز دانماركDenmark Green Card Scheme

دانمارک عضو شینگن است که بدین وسیله به دارندگان ویزای شینگن امکان می دهد تا بین ۲۶ کشور عضو ( اتریش، بلژیک، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایتالیا، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، جزیره مالت، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسلواکی، اسلوانی، اسپانیا، سوئد و سوئیس) آن آزادانه در سفر باشند.

کشور دانمارک با جمعیتی بین ۵ تا ۶ میلیون نفر، دچار کمبود در بعضی تخصصها بود. یکی از راههای جذب افراد متخصص، طرح گرین کارت بود. این طرح با هدف جذب افراد متخصص غیر اروپایی اجرا شد. افرادی که این اقامت را دریافت می کنند می توانند به مدت محدودی که هم اکنون سه سال است در دانمارک حضور داشته باشند و در جستجوی کار باشند. در صورت یافتن کار، این ویزا قابل تمدید است.

بسیاري از اتباع خارجی براي زندگی و کار در کشور دانمارك آزاد هستند. اگرچه لازمه این مسئله داشتن مدرك اقامت کشوردانمارك می باشد، که از راه هاي مختلفی قابل کسب است. یکی از آسان ترین این راه ها دریافت کارت سبز کشور دانمارك است. این کارت سبز اجازه اقامت ۲ ساله است که قابل تمدید بوده و پس از ۳ سال اقامت در کشور دانمارك قابل تبدیل به اقامت دائم می شود. شرایط دریافت این اقامت به شرح ذیل است :

داشتن حداقل مدرك لیسانس

داشتن مدرك زبان

دریافت حداقل امتیاز ۱۰۰ از سیستم امتیاز بندي

از مزایاي این روش می توان زمان کوتاه رسیدگی و هزینه کم آن را نام برد. همچنین کسانی که کارت سبز کشور دانمارك را دریافت می کنند براي سفر به کشورهاي اتحادیه اروپا نیازي به ویزا نخواهند داشت.

لازم به ذکر بوده که متقاضی پس از اخذ اقامت کشور دانمارك (اقامت ۲ ساله) باید نشان دهد که در سال اول، ۵۰ هزار کرون دانمارك حقوق دریافت کرده است؛ در غیر این صورت اقامت فرد باطل می شود.

کارت سبز دانمارک

کارت سبز دانمارک

ویزای کار پزشکان و پرستاران در دانمارک

تحصیل پزشکی در دانمارک

دریافت اقامت دائم کشور دانمارک

هر متقاضی باید نشان دهد، می تواند براي ۱ سال اول زندگی در دانمارك، خود و خانواده اش را حمایت مالی کند.

متقاضی اصلی (مجرد) ۱۰۶۸۹ کرون دانمارك (ماهانه

متقاضی اصلی + همسر ۲۱۳۷۸ کرون دانمارك (ماهانه

متقاضی اصلی + همسر + فرزند یا فرزندان ۲۴۸۹۲ کرون دانمارك (ماهانه

متقاضی اصلی + فرزند یا فرزندان ۱۴۲۰۳ کرون دانمارك (ماهانه

هزینه Application Fee متقاضی اصلی ۶۸۵۰ کرون دانمارك

 

هزینه Application Fee هر فرد همراه    ۱۶۰۰ کرون دانمارك

لیست مشاغل مورد نیاز دانمارك (Positive List)

به روز شده در اول ژانویه ۲۰۱۵

گروه مهندسان

مهندس ساختمان

مدارك مورد نیاز: لیسانس

Building engineer

مهندس تولید

مدارك مورد نیاز: لیسانس

Production engineer

مهندس انرژي

مدارك مورد نیاز: لیسانس

Energy engineer

مهندس محیط زیست

مدارك مورد نیاز: لیسانس

Environmental engineer

مهندس برق قدرت

مدارك مورد نیاز: لیسانس

Electrical engineer

مهندس فناوري اطلاعات

مدارك مورد نیاز: لیسانس

IT engineer

مهندس مکانیک

مدارك مورد نیاز: لیسانس

Mechanical engineer

گروه پزشکان، دندانپزشکان و دامپزشکان

پزشک مشاور / پزشک سرپرست

مدارك مورد نیاز: فوق لیسانس + مجوز دانمارکی

Consultant doctor / Chief physician

پزشک بیمارستان

مدارك مورد نیاز: فوق لیسانس + مجوز دانمارکی

Hospital doctor

مشاور پزشکی

مدارك مورد نیاز: فوق لیسانس + مجوز دانمارکی

Medical consultant

پزشک

مدارك مورد نیاز: فوق لیسانس + مجوز دانمارکی

Medical doctor

رادیولوژیست

مدارك مورد نیاز: لیسانس + مجوز دانمارکی

Radiologist

تکنسین آزمایشگاه پزشکی

مدارك مورد نیاز: لیسانس + مجوز دانمارکی

Medical laboratory technologist

سایر رشته هاي دانشگاهی

ممیز حسابدار (مامور رسیدگی)

مدارك مورد نیاز: فوق لیسانس

Auditor

Legal counselor مشاور حقوقی

مدارك مورد نیاز: فوق لیسانس

مدیر ساخت و ساز و تکنسین معماري

مدارك مورد نیاز: لیسانس

Architectural technologist and construction

manager

اقتصاددان

مدارك مورد نیاز: فوق لیسانس

Economist

ارزیاب ملک

مدارك مورد نیاز: فوق لیسانس + مجوز دانمارکی

Land surveyor

آنالیز ور امور تجاري

مدارك مورد نیاز: حداقل ۳ سال تحصیل در زمینه مدیریت

Business analyst

مدیر تجارت و اقتصاد

مدارك مورد نیاز: حداقل ۳ سال تحصیل در زمینه مدیریت

Economics and business administrator

داروساز

مدارك مورد نیاز: فوق لیسانس + مجوز دانمارکی

Pharmacist

وکیل

مدارك مورد نیاز: فوق لیسانس + مجوز دانمارکی

Attorney

کنترل کننده امور تجاري

مدارك مورد نیاز: حداقل ۳ سال تحصیل در زمینه مدیریت

Business controller

کنترل کننده امور مالی

مدارك مورد نیاز: حداقل ۳ سال تحصیل در زمینه مدیریت

Financial controller

در زمینه فناوري اطلاعات و مخابرات

معمار در زمینه فناوري اطلاعات

مدارك مورد نیاز: حداقل ۳ سال تحصیل در زمینه فناوري

اطلاعات

IT architect

مشاور در زمینه فناوري اطلاعات

مدارك مورد نیاز: حداقل ۳ سال تحصیل در زمینه فناوري

اطلاعات

IT consultant

برنامه نویس و توسع هدهنده سیست مها

مدارك مورد نیاز: حداقل ۳ سال تحصیل در زمینه فناوري

اطلاعات

Programmer and systems developer

در زمینه بهداشت، درمان و مراقبت هاي شخصی

پرستار بیهوشی

مدارك مورد نیاز: لیسانس + مجوز دانمارکی

Anaesthetic nurse

مربی بهداشت و سلامت

مدارك مورد نیاز: لیسانس + مجوز دانمارکی

Health visitor

پرستار

مدارك مورد نیاز: لیسانس + مجوز دانمارکی

Nurse

پرستار اتاق عمل

مدارك مورد نیاز: لیسانس + مجوز دانمارکی

Surgical nurse

مشاغل آموزشی

معلم مقطع ابتدایی و متوسطه

مدارك مورد نیاز: لیسانس + مجوز دانمارکی

Primary and lower secondary school

teacher

معلم مقطع دبیرستان (علوم انسانی و دینی)

مدارك مورد نیاز: فوق لیسانس + مجوز دانمارکی

Upper secondary school teacher,

humanities and creative subjects

مربی

مدارك مورد نیاز: لیسانس

Pedagogue

مربی اجتماعی

مدارك مورد نیاز: لیسانس

Social pedagogue

معلم مقطع دبیرستان (علوم طبیعی و ورزش)

مدارك مورد نیاز: فوق لیسانس + مجوز دانمارکی

Upper secondary school teacher, natural

science and physical education

کارت سبز دانمارک

error: Content is protected !!