سفر به امن ترين كشور اروپا به همراه خانواده جهت شركت در دوره هاي زبان انگليسي سوئد:

۱) اخذ ویزای شینگن جهت دانشجو وخانواده بطور همزمان

۲) بالاتر بودن شانس دریافت بورسیه ی تحصیلی پس از گذراندندوره زبان سوئد

۳) هزینه ی دوره،از ۴۶۰۰۰ کرون سوئد تا ۵۰۰۰۰ کرون سوئدبسته به نوع دانشگاه انتخابی

۴) اجازه کار هفته ای ۲۰ ساعت به دانشجو و همراه

۵) امکان ادامه ی تحصیل رایگان برای همراه دانشجو بعد از یکترم

۶) امکان افتتاح حساب بانکی

۷) تحصیل رایگان جهت فرزندان

۸) برخورداری از بیمه درمانی

۹) تحصیل رایگان همسر بعد از یک ترم

۱۰) اجازه کار به همراه هفته ای ۲۰ ساعت

 

متقاضی باید توجه داشته باشد که پس از اتمام دوره زبان در سوئد جهت اخذ اقامت میبایست در دوره دانشگاهی یا دوره زبان دیگری ثبت نام شود یا با کارفرمایی در سوئد قرارداد کاری داشته باشد تا بتواند برای اقامت کاری سوئد اقدام نماید.