2024/07/16

ماه: اسفند 1402

تمدید تغییر وضعیت ایرانیان در خاک کانادا (دریافت اوپن ورک پرمیت)

تمدید تغییر وضعیت ایرانیان در خاک کانادا (دریافت اوپن ورک پرمیت): دیروز اداره مهاجرت کانادا علیرغم پیش بینی ها تغییر وضعیت اقامت موقت ایرانیان حاضر در کانادا را تا فوریه 2025 یعنی یکسال دیگر تمدید کرد. طبق این قانون ایرانیان حاضر در کانادا و یا آنان که تا قبل از فوریه 2025 با انواع ویزاهای […]
error: Content is protected !!