2024/07/16

دسته: اقامت امریکا از طریق E2

اخذ اقامت امریکا از طریق ویزایE2

در این روش اداره‌ی مهاجرت آمریکا به متقاضیانی که اقدام به سرمایه گذاری و خرید یک بیزنس در آمریکا بکنند ویزای اقامت موقت آمریکا اعطا می‌کند. این ویزا کهE2 نام دارد در مدت زمان بسیار کوتاهی حدود ٦ ماه برای متقاضی اصلی, همسر و تمام فرزندان زیر ٢١ سال صادر می‌شود. اخذ اقامت امریکا از […]
error: Content is protected !!