2024/07/16

دسته: اقامت امریکا از طریق EB5

اخذ اقامت دائم امریکا از طریق EB5

اخذ اقامت امریکا از طریق EB5: اخذ اقامت دائم امریکا از طریق EB5 یکی از پرطرفدارترین روشهای مهاجرت و اخذ کارت سبز (گرین کارت) کشور آمریکا از طریق سرمایه گذاری است که به نام EB5 شهرت دارد. از مهمترین ویژگیهای مهاجرت و اخذ اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB5 سرعت پردازش این نوع […]
error: Content is protected !!