2024/07/16

استان ساسکاچوان

برنامه مهاجرتی ساسکاچوان چیست؟

اگر به دنبال اقامت دائم کانادا هستید، می توانید از طریق برنامه Immigrant Nominee Program

(ساسکاچوان SINP) برای برنامه استانی اقدام کنید.

مهاجرت به ساسکاچوان

PNP ساسکاچوان برای مهاجرانی که قادر به تأمین نیازهای برنامه ورود سریع دولت فدرال نبودند، گزینه مهاجرت به کانادا به آسانی را به بیش از 200 شغل برای درخواست ویزای اقامت دائم PR) ) کانادا، ارائه می دهد.

SINP ( Saskatchewan Immigrant Nominee Program)  تحت مسیر مهاجرت خود دارای دسته ها و زیرمجموعه های مختلف برای مهاجران احتمالی برای درخواست برنامه استانی است. گروههای مختلف برای مهاجرت از طریقPNP استان ساسکاچوان به شرح زیر است:

کارگران ماهر بین المللی – این گروه برای کارگران ماهری است که می خواهند به عنوان اقامت دائم در استان زندگی کنند. در این گروه، سه زیر مجموعه وجود دارد:

 • کارگر ماهر بین المللی – اکسپرس اینتری ساسکاچوان
 • کارگر ماهر بین المللی – مشاغل مورد نیاز
 • کارگر ماهر بین المللی – جاب آفر(پیشنهاد شغلی)

مهاجرت به ساسکاچوان

تجربه کاری در  ساسکاچوان – این گروه برای کارگران موقت خارجی است که قبلاً در این استان کار میکردند تا برای برنامه استانی درخواست دهند. در زیر گروه هایی که در بخش تجربه کاری در استان ساسکاچوان آورده شده است:

 • موجود بودن اجازه کار
 • متخصصین سلامت
 • پروژه بخش hospitality
 • پروژه راننده کامیون مسافت های طولانی
 • دانشجویان

کارآفرین و مجریان برنامه های کشاورزی – این گروه برای آن دسته از مهاجرانی است که قصد راه اندازی مشاغل یا مزرعه در ساسکاچوان را دارند. این دسته ها فرآیندهای مهاجرت و همچنین شرایط مختلفی دارند. اگر می توانید شرایط هر یک از دسته های فوق را برآورده کنید، می توانید درخواست خود را برای معرفی استان به SINP ارسال کنید.

برنامه نامزدی مهاجرت به ساسکاچوان

SINP – برنامه نامزد مهاجران ساسکاچوان مسیر مهاجرت را برای زندگی در استان ساسکاچوان به عنوان یک اقامت دائم فراهم می کند. برای اینکه واجد شرایط SINP باشید ، باید حداقل 60 امتیاز از 100 امتیاز را در شبکه ارزیابی نقاط SINP کسب کنید.

مهاجرت تحت مهارت کاری ساسکاچوان درچهار دسته وجود دارد:

گروه بین المللی کارگر ماهر : این گروه ویژه کارگران ماهر خارجی است که می توانند برای کاردر استان معرفی شوند. اگر می توانید حداقل شرایط این گروه را داشته باشید، مانند سابقه کار در مشاغل مورد تقاضا و غیره ، می توانید برای نامزدی استان انتخاب شوید.

گروه تجربی ساسکاچوان : این گروه برای کارگران خارجی موقت است که قبلاً در این استان کار می کردند تا برای نامزدی استانی درخواست دهند.

طبقه کارآفرین و مزرعه داران : این دسته برای آن دسته از مهاجرانی است که قصد راه اندازی مشاغل یا مزرعه داری در ساسکاچوان را دارند. این دسته ها فرآیندهای مهاجرت و همچنین شرایط مختلفی را دارند.

حداقل شرایط مورد نیاز برای SINP چیست؟

در زیر حداقل شرایط لازم برای ورود به بخش Express SINP آورده شده است که به شما امکان می دهد برای نامزدی استانی درخواست دهید:

 • باید حداقل 60 امتیاز از 110 را در شبکه ارزیابی نقطه SINP کسب کنید.
 • باید دارای یک شماره Express Entry معتبر و کد اعتبار سنجی جویندگان کار باشد.
 • برای اثبات مهارت زبان باید نمره آیلتس داشته باشند.

حداقل باید یک سال تحصیلات  بعد از دیپلم یا دوره های تحصیلات تکمیلی (مدرک دیپلم یا گواهینامه) را با ECA گذرانده باشید.

باید دارای حداقل سطح تجربه کاری مورد نیاز در مشاغلی باشند که در سطح مهارت های NOC 0,A,B  طبقه بندی شده باشند و شغل مورد نیاز استان باشد. (شغل در استان تنظيم شود، بجزمواردی که داوطلب بايد گواهينامه يا مجوز مربوطه را ارائه دهد.)

باید مقدار کافی تمکن مالی برای اقامتشان نشان دهند و یک برنامه اقامتی(a settlement plan) داشته باشند.

مهاجرت به ساسکاچوان

فاکتورهای مهم درامتیاز بندی SINP :

 • موفقیت در بازار کار (حداکثر 70 امتیاز)
 • تحصیلات
 • سابقه کار
 • مهارت زبانی
 • سن
 • جاب آفردر ساسکاچوان و سازگاری (حداکثر 30 امتیاز)

محاسبه امتیاز PNP ساسکاچوان:

جداول زیر نحوه محاسبه امتیاز  SINP را نشان می دهد:

برنامه مهاجرتی ساسکاچوان

مهاجرت به ساسکاچوان

تحصیلات:

ساسکاچوان

سابقه کار:

در 5سال گذشته

سابقه کاری از 6-10 سال گذشته:

مهارت زبانی اول ( انگلیسی یا فرانسوی) :

مهارت زبانی دوم(انگلیسی یا فرانسوی):

سن:

تمام موارد ذکر شده در مجموع 80 امتیاز در امتیازبندی  SINP 2021 نشان می دهد.

باقی ماندن 30 امتیاز برای مهاجرانی که ارتباط قوی با بازار کار ساسکاچوان دارند، که این یک هدف و توانایی درست را برای فراهم کردن شرایط اقتصادی در ساسکاچوان به عنوان یک اقامت دائم نشان می دهد.

مهاجرت به ساسکاچوان

لیست رشته های مورد نیاز استان ساسکاچوان2021:

SINP In-Demand Occupation List 2020

NOC Code  Occupation Name  Skill Level or Type

13  Senior managers – Financial, Communications and other Business services  0

14  Senior managers – Health, Education, Social and Community Services and membership organizations  0

16  Managers – Construction, Transportation, Production And Utilities  0

111  Financial managers  0

112  Human resources managers  0

113  Purchasing managers  0

114  Other administrative services managers  0

121  Insurance, real estate and financial brokerage managers  0

122  Banking, credit and other investment managers  0

124  Advertising, marketing and public relations managers  0

125  Other business services managers  0

131  Telecommunication carriers managers  0

132  Postal and courier services managers  0

211  Engineering managers  0

212  Architecture and science managers  0

213  Computer and information systems managers  0

421  Administrators – post-secondary education and vocational training  0

423  Managers in social, community and correctional services  0

601  Corporate sales managers  0

621  Retail and wholesale trade managers  0

631  Restaurant and food service managers  0

632  Accommodation service managers  0

651  Managers in customer and personal services, nبeبc  0

711  Construction managers  0

712  Home building and renovation managers  0

714  Facility operation and maintenance managers  0

731  Managers in transportation  0

811  Managers in natural resources production and fishing  0

821  Managers in agriculture  0

822  Managers in horticulture  0

911  Manufacturing managers  0

912  Utilities managers  0

1112  Financial and investment analysts  A

1114  Other financial officers  A

1121  Human resources professionals  A

1122  Professional occupations in business management consulting  A

1123  Professional occupations in advertising, marketing and public relations  A

2112  Chemists  A

2121  Biologists and related scientists  A

2123  Agricultural representatives, consultants and specialists  A

2131  Civil engineers  A

2132  Mechanical engineers  A

2133  Electrical and electronics engineers  A

2134  Chemical engineers  A

2141  Industrial and manufacturing engineers  A

2142  Metallurgical and materials engineers  A

2143  Mining engineers  A

2144  Geological engineers  A

2147  Computer engineers (except software engineers and designers)  A

2148  Other professional engineers, n.e.c.  A

2151  Architects  A

2154  Land surveyors  A

2161  Mathematicians, statisticians and actuaries  A

2171  Information systems analysts and consultants  A

2172  Database analysts and data administrators  A

2173  Software engineers and designers  A

2174  Computer programmers and interactive media developers  A

2175  Web designers and developers  A

3122  Chiropractors  A

3143  Occupational therapists  A

4011  University professors and lecturers  A

4021  College and other vocational instructors  A

4033  Educational counsellors  A

4151  Psychologists  A

4152  Social workers  A

4153  Family, marriage and other related counsellors  A

4156  Employment counsellors  A

4161  Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers  A

4162  Economists and economic policy researchers and analysts  A

4163  Business development officers and marketing researchers and consultants  A

4164  Social policy researchers, consultants and program officers  A

4165  Health policy researchers, consultants and program officers  A

4166  Education policy researchers, consultants and program officers  A

4167  Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officers  A

4169  Other professional occupations in social science, n.e.c.  A

1211  Supervisors, general office and administrative support workers  B

1212  Supervisors, finance and insurance office workers  B

1214  Supervisors, mail and message distribution occupations  B

1215  Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupations  B

1221  Administrative officers  B

1222  Executive assistants  B

1223  Human resources and recruitment officers  B

1224  Property administrators  B

1225  Purchasing agents and officers  B

1226  Conference and event planners  B

1241  Administrative assistants  B

1242  Legal administrative assistants  B

1243  Medical administrative assistants  B

1251  Court reporters, medical transcriptionists and related occupations  B

1252  Health information management occupations  B

1253  Records management technicians  B

1254  Statistical officers and related research support occupations  B

1311  Accounting technicians and bookkeepers  B

1313  Insurance underwriters  B

2211  Chemical technologists and technicians  B

2212  Geological and mineral technologists and technicians  B

2221  Biological technologists and technicians  B

2222  Agricultural and fish products inspectors  B

2223  Forestry technologists and technicians  B

2224  Conservation and fishery officers  B

2225  Landscape and horticulture technicians and specialists  B

2231  Civil engineering technologists and technicians  B

2232  Mechanical engineering technologists and technicians  B

2233  Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians  B

2234  Construction estimators  B

2241  Electrical and electronics engineering technologists and technicians  B

2242  Electronic service technicians (household and business equipment)  B

2243  Industrial instrument technicians and mechanics  B

2244  Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors  B

2251  Architectural technologists and technicians  B

2252  Industrial designers  B

2253  Drafting technologists and technicians  B

2254  Land survey technologists and technicians  B

2255  Technical occupations in geomatics and meteorology  B

2261  Non-destructive testers and inspection technicians  B

2262  Engineering inspectors and regulatory officers  B

2263  Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety  B

2264  Construction inspectors  B

2272  Air traffic controllers and related occupations  B

2281  Computer network technicians  B

2282  User support technicians  B

2283  Information systems testing technicians  B

3211  Medical laboratory technologists  B

3212  Medical laboratory technicians and pathologists’ assistants  B

3214  Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists  B

3215  Medical radiation technologists  B

3216  Medical sonographers  B

3217  Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists,   B

3219  Other medical technologists and technicians (except dental health)  B

3223  Dental technologists, technicians and laboratory assistants  B

3231  Opticians  B

3234  Paramedical occupations  B

3237  Other technical occupations in therapy and assessment  B

4211  Paralegal and related occupations  B

4212  Social and community service workers  B

4214  Early childhood educators and assistants  B

4215  Instructors of persons with disabilities  B

4216  Other instructors  B

6211  Retail sales supervisors  B

6221  Technical sales specialists – wholesale trade  B

6222  Retail and wholesale buyers  B

6235  Financial sales representatives  B

6312  Executive housekeepers  B

6313  Accommodation, travel, tourism and related services supervisors  B

6315  Cleaning supervisors  B

6316  Other services supervisors  B

6321  Chefs  B

6322  Cooks  B

6331  Butchers, meat cutters and fishmongers – retail and wholesale  B

6332  Bakers  B

6342  Tailors, dressmakers, furriers and milliners  B

6344  Jewellers, jewellery and watch repairers and related occupations  B

6345  Upholsterers  B

7201  Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupations  B

7202  Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations  B

7203  Contractors and supervisors, pipefitting trades  B

7204  Contractors and supervisors, carpentry trades  B

7205  Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers  B

7231  Machinists and machining and tooling inspectors  B

7232  Tool and die makers  B

7234  Boilermakers  B

7235  Structural metal and platework fabricators and fitters  B

7236  Ironworkers  B

7237  Welders and related machine operators  B

7241  Electricians (except industrial and power system)  B

7242  Industrial electricians  B

7243  Power system electricians  B

7244  Electrical power line and cable workers  B

7245  Telecommunications line and cable workers  B

7246  Telecommunications installation and repair workers  B

7251  Plumbers  B

7252  Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers  B

7271  Carpenters  B

7272  Cabinetmakers  B

7281  Bricklayers  B

7282  Concrete finishers  B

7283  Tile setters  B

7284  Plasterers, drywall installers and finishers and lathers  B

7291  Roofers and shinglers  B

7292  Glaziers  B

7293  Insulators  B

7294  Painters and decorators (except interior decorators)  B

7295  Floor covering installers  B

7301  Contractors and supervisors, mechanic trades  B

7302  Contractors and supervisors, heavy equipment operator crews  B

7304  Supervisors, railway transport operations  B

7305  Supervisors, motor transport and other ground transit operators  B

7311  Construction millwrights and industrial mechanics  B

7312  Heavy-duty equipment mechanics  B

7313  Refrigeration and air conditioning mechanics  B

7314  Railway Carmen/women  B

7315  Aircraft mechanics and aircraft inspectors  B

7321  Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers  B

7322  Motor vehicle body repairers  B

7332  Oil Appliance servicers and repairers  B

7333  Electrical mechanics  B

7334  Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanics  B

7335  Other small engine and small equipment repairers  B

7362  Railway conductors and brakemen/women  B

7371  Crane operators  B

7373  Water well drillers  B

7381  Printing press operators  B

7384  Other trades and related occupations, n.e.c.  B

8211  Supervisors, logging and forestry  B

8221  Supervisors, mining and quarrying  B

8222  Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services  B

8231  Underground production and development miners  B

8241  Logging machinery operators  B

8252  Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers  B

8255  Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services  B

9211  Supervisors, mineral and metal processing  B

9212  Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities  B

9213  Supervisors, food, beverage and associated products processing  B

9215  Supervisors, forest products processing  B

9226  Supervisors, other mechanical and metal products manufacturing  B

9231  Central control and process operators, mineral and metal processing  B

9232  Petroleum, gas and chemical process operators  B

9241  Power engineers and power systems operators  B

1112 تحلیلگران مالی و سرمایه گذاری

1114 سایر افسران مالی

1121 متخصصان منابع انسانی

1122 مشاغل حرفه ای در مشاوره مدیریت تجارت

1123 مشاغل حرفه ای در تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی

2112 شیمی دان

2121 زیست شناسان و دانشمندان مرتبط

2123 نمایندگان، مشاوران و متخصصان کشاورزی

2131 مهندس عمران

2132 مهندس مکانیک

2133 مهندس برق و الکترونیک

2134 مهندسین شیمی

2141 مهندس صنایع و تولیدات

2142 مهندسین متالورژی و مواد

2143 مهندسین معدن

2144 مهندس زمین شناسی

2147 مهندس کامپیوتر (به جز مهندسان نرم افزار و طراحان)

2148 مهندسین حرفه ای دیگر ،

2151 معمار

2154  نقشه برداران اراضی

2161 ریاضیدانان، آمار شناسان و مجریان

2171 تحلیلگران و مشاوران سیستم های اطلاعاتی

2172 تحلیلگران پایگاه داده و مدیران داده

2173 مهندسین و طراحان نرم افزار

2174 برنامه نویسان رایانه و توسعه دهندگان رسانه های تعاملی

2175 طراحان و توسعه دهندگان وب

3122 متخصص جراحی

3143 کاردرمانگر

4011 استادان و مدرسین دانشگاه کالج

4021 سایر مربیان حرفه ای

4033 مشاوران آموزشی

4151  روانشناسان

4152 مددکاران اجتماعی

4153 مشاوران خانواده، ازدواج و سایر مشاوران مرتبط

4156 مشاوران استخدام

4161 محققان، مشاوران و افسران برنامه های سیاست علمی و طبیعی

4162 اقتصاددانان و محققان و تحلیلگران سیاست های اقتصادی

4163 افسران توسعه تجارت و محققان و مشاوران بازاریابی

4164 محققان، مشاوران و افسران برنامه های سیاست اجتماعی

4165 محققان، مشاوران و افسران برنامه های سیاست بهداشت

4166 محققان، مشاوران و افسران برنامه آموزش سیاست

4167 محققان، مشاوران و افسران برنامه های تفریحی، ورزشی و تناسب اندام

4169 مشاغل حرفه ای دیگر در علوم اجتماعی

1211 ناظران، دفاتر عمومی و کارمندان پشتیبانی اداری

1212 ناظران، کارمندان دفاتر مالی و بیمه

1214 سرپرستان، مشاغل توزیع نامه و پیام

1215 سرپرستان، زنجیره تأمین، ردیابی و برنامه ریزی مشاغل هماهنگ

1221 افسران اداری

1222 دستیار اجرایی

1223 افسران منابع انسانی و استخدام

1224 مدیر املاک

1225 نمایندگان و افسران خرید

1226 برنامه ریز کنفرانس و رویدادها

1241 معاون اداری

1242 معاون اداری حقوقی

1243 معاون اداری پزشکی

1251 گزارشگران دادگاه، رونویسی پزشكان و مشاغل مرتبط

1252 مشاغل مدیریت اطلاعات سلامت

1253 تکنسین های مدیریت

1254 افسران آماری و تحقیقات مرتبط با مشاغل پشتیبانی کننده

1311 تکنسین های حسابداری و دفترداران

1313 پذیره نویسان بیمه

2211 تکنسین های شیمیایی

2212  تکنسین های زمین شناسی و معدنی

2221 تکنسین های زیست شناختی

2222 بازرسان محصولات کشاورزی و ماهی

2223 تکنسین جنگلداری

2224 افسران حفاظت و شیلات

2225 تکنسین ها و متخصصان منظر و باغبانی

2231 تکنسین های مهندسی عمران

2232 تکنسین های مهندسی مکانیک

2233 تکنسین های مهندسی و ساخت صنایع

2234 برآوردگر ساخت و ساز

2241 تکنسین های مهندسی برق و الکترونیک

2242 تکنسین خدمات الکترونیکی (تجهیزات خانگی و تجاری)

2243 تکنسین و مکانیک ابزار صنعتی

2244 ابزار هواپیما، مکانیک الکتریکی و هواپیمایی، تکنسین ها و بازرسان

2251 تکنسین های معماری

2252 طراحان صنعتی

2253 پیش نویس تکنسین ها و تکنسین ها

2254 تکنسین های نقشه برداری زمین

2255 مشاغل فنی در زمین شناسی و هواشناسی

2261 آزمایشگر و تخریب غیرمخرب غیر تخریبی

2262 بازرسان مهندسی و افسران نظارتی

2263 بازرس در بهداشت عمومی و محیط زیست و بهداشت و ایمنی شغلی

2264 بازرسان ساختمانی

2272 کنترل کننده ترافیک هوایی و مشاغل مرتبط

2281 تکنسین های شبکه رایانه ای

2282 تکنسین های پشتیبانی کاربر

2283 تکنسین آزمایش سیستم های اطلاعاتی

3211 تکنسین آزمایشگاه پزشکی

3212 تکنسین آزمایشگاه پزشکی و دستیار آسیب شناسان

3214 درمانگران تنفسی، پرفیوژنیستهای بالینی و فن آوران قلب و ریه

3215 تکنسین پرتوی پزشکی

3216 متخصص سونوگرافی پزشکی

3217 متخصصان قلب و فناوری های تشخیص الکتروفیزیولوژیک، و غیره

3219 تکنسین های پزشکی (به جز بهداشت دندان)

3223 تکنسین و دستیار آزمایشگاه دندانپزشکی

3231 اپتیک

3234 مشاغل پیراپزشکی

3237 سایر مشاغل فنی در درمان و ارزیابی

4211   دستیار وکیل و مشاغل مرتبط

4212 کارکنان خدمات اجتماعی

4214 مربیان و دستیاران مهد کودک

4215 مربیان معلولین

4216 مدرسان دیگر

6211 ناظران خرده فروشی

6221 متخصص فروش فنی – تجارت عمده

6222 خرده فروشی و عمده فروشی

6235 نمایندگان فروش مالی

6312 خانه دار اجرایی

6313 ناظران اسکان، مسافرت، جهانگردی و خدمات وابسته

6315 ناظران نظافت

6316 ناظران خدمات دیگر

6321 سرآشپز

6322 آشپز

6331 قصاب، گوشت کوب و ماهی فروش – خرده فروشی و عمده فروشی

6332  نانوا

6342 خیاط لباس، پارچه خزدار و فرز

6344 جواهرات، تعمیرکاران جواهرات و ساعت ها و مشاغل مرتبط

6345 اثاثه یا لوازم داخلی

7201 پیمانکاران و ناظران، ماشینکاری، شکل دهی فلزات، شکل دهی و برپایی معاملات و مشاغل مربوطه

7202 پیمانکاران و ناظران، مشاغل برق و مشاغل مخابراتی

7203 پیمانکاران و ناظران،  لوله کشی

7204 پیمانکاران و ناظران، تجارت نجاری

7205 پیمانکاران و ناظران، سایر مشاغل ساختمانی، نصاب ها، تعمیرکاران و سرویس دهنده ها

7231 بازرسان ماشین و بازرسان ماشینکاری و ابزار

7232 سازندگان ابزار و قالب

7235 سازندگان و اتصالات سازه های فلزی و صفحات

7236 آهنگران

7237 جوشکارها و اپراتورهای ماشین مربوطه

7241 برق (بجز سیستم صنعتی و برق)

7242 برق کاران صنعتی

7243 برق کاران سیستم قدرت

7244 کارگران خط برق و کابل

7245 کارگران خط مخابرات و کابل

7246 کارگران نصب و تعمیر مخابرات

7251 لوله کش

7252 نصب کنندگان سیستم – Stemfitter ، pipfitters و sprinkler

7271 نجار

7272 کابینت سازان

7281 آجرچینی

7282 پایان دهنده های بتن

7283 تنظیم کننده کاشی

7284 گچ کار ، نصب و راه اندازی دیوارهای خشک و جوش

7291 سقف و کناف

7292 شیشه بر

7293 عایق

7294 نقاشان و دکوراتورها (به جز تزئینات داخلی)

7295 نصب کنندگان کفپوش

7301 پیمانکاران و ناظران، تجارت مکانیک

7302 پیمانکاران و ناظران، خدمه مجری تجهیزات سنگین

7304 ناظران، عملیات حمل و نقل ریلی

7305 ناظران، حمل و نقل موتوری و سایر اپراتورهای ترانزیت زمینی

7311 فرز کار ساختمانی و مکانیک صنعتی

7312 مکانیک تجهیزات سنگین

7313 مکانیک Refrigeration و تهویه هوا

7315 بازرسان هواپیما و مکانیک هواپیما

7321 تکنسین های خدمات اتومبیل، مکانیک کامیون و اتوبوس و تعمیرکاران مکانیکی

7322 تعمیرکاران بدنه وسایل نقلیه موتوری

7332 سرویس دهنده ها و تعمیرات لوازم خانگی روغن

7333 مکانیک برق

7334 مکانیک موتور سیکلت و سایر مکانیک های مرتبط

7335 دیگر تعمیرکاران موتور کوچک و تجهیزات کوچک

7362 هادی و ترمزگر راه آهن

7371 اپراتورهای جرثقیل

7373 حفار چاه آب

7381 اپراتورهای چاپخانه

7384 سایر مشاغل و مشاغل مرتبط

8211 ناظران، جنگلداری و جنگلداری

8221 ناظر، معدن

8222 پیمانکاران و ناظران، حفاری و خدمات نفت و گاز

8231 معدن کاران تولید و توسعه زیرزمینی

8241 اپراتورهای ماشین آلات ورود به سیستم

8252 پیمانکاران خدمات کشاورزی، ناظران مزرعه و کارگران تخصصی دام

8255 پیمانکاران و ناظران، محوطه سازی، خدمات در زمینه نگهداری و باغبانی

9211 ناظران، فرآوری مواد معدنی و فلزات

9212 ناظران، فرآورده های نفتی، گاز و شیمیایی و تاسیسات

9213 نظارت، پردازش غذا، نوشیدنی و محصولات مرتبط با آن

9215 ناظران، پردازش محصولات جنگلی

9226 سرپرستان، سایر تولیدات محصولات مکانیکی و فلزی

9231 اپراتورهای کنترل و پردازش مرکزی، فرآوری مواد معدنی و فلزات

9232 اپراتورهای فرآیند نفت، گاز و شیمیایی

9241 مهندسین برق و اپراتورهای سیستم های قدرت

طبق آخرین به روزرسانی، کلیه مشاغل دارای مهارت بالا در فهرست کد NOC برای داوطلبانی که مایل به درخواست برنامه مهاجرت استان ساسکاچوان (SINP) از طریق دسته های شغلی مورد تقاضا و ورود سریع هستند، واجد شرایط هستند. مشاغل ذکر شده در فهرست مشاغل مستثنی SINP برای درخواست SINP واجد شرایط نیستند.

مهاجرت به ساسکاچوان

برای استفاده بیشتر از اطلاعات مربوط به فهرست مشاغل SINP In-Demand ، امروز با کارشناسان مهاجرت ما تماس بگیرید.

error: Content is protected !!