۱۴۰۱/۰۴/۱۴

استان ساسکاچوان

برنامه مهاجرتی ساسکاچوان چیست؟

اگر به دنبال اقامت دائم کانادا هستید، می توانید از طریق برنامه Immigrant Nominee Program

ساسکاچوان  SINP) )  برای برنامه استانی اقدام کنید.

PNP   ساسکاچوان برای مهاجرانی که قادر به تأمین نیازهای برنامه ورود سریع دولت فدرال نبودند، گزینه مهاجرت به کانادا  به آسانی را به بیش از ۲۰۰ شغل برای درخواست ویزای اقامت دائم PR) ) کانادا، ارائه می دهد.

SINP ( Saskatchewan Immigrant Nominee Program)  تحت مسیر مهاجرت خود دارای دسته ها و زیرمجموعه های مختلف برای مهاجران احتمالی برای درخواست برنامه استانی است. گروههای مختلف برای مهاجرت از طریقPNP استان ساسکاچوان به شرح زیر است:

کارگران ماهر بین المللی – این گروه برای کارگران ماهری است که می خواهند به عنوان اقامت دائم در استان زندگی کنند. در این گروه، سه زیر مجموعه وجود دارد:

 • کارگر ماهر بین المللی – اکسپرس اینتری ساسکاچوان
 • کارگر ماهر بین المللی – مشاغل مورد نیاز
 • کارگر ماهر بین المللی – جاب آفر(پیشنهاد شغلی)

تجربه کاری در  ساسکاچوان – این گروه برای کارگران موقت خارجی است که قبلاً در این استان کار میکردند تا برای برنامه استانی درخواست دهند. در زیر گروه هایی که در بخش تجربه کاری در استان ساسکاچوان آورده شده است:

 • موجود بودن اجازه کار
 • متخصصین سلامت
 • پروژه بخش hospitality
 • پروژه راننده کامیون مسافت های طولانی
 • دانشجویان

کارآفرین و مجریان برنامه های کشاورزی – این گروه برای آن دسته از مهاجرانی است که قصد راه اندازی مشاغل یا مزرعه در ساسکاچوان را دارند. این دسته ها فرآیندهای مهاجرت و همچنین شرایط مختلفی دارند. اگر می توانید شرایط هر یک از دسته های فوق را برآورده کنید، می توانید درخواست خود را برای معرفی استان به SINP ارسال کنید.

برنامه نامزدی مهاجرت ساسکاچوان

SINP – برنامه نامزد مهاجران ساسکاچوان مسیر مهاجرت را برای زندگی در استان ساسکاچوان به عنوان یک اقامت دائم فراهم می کند. برای اینکه واجد شرایط SINP باشید ، باید حداقل ۶۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز را در شبکه ارزیابی نقاط SINP کسب کنید.

مهاجرت تحت مهارت کاری ساسکاچوان درچهار دسته وجود دارد:

گروه بین المللی کارگر ماهر – این گروه ویژه کارگران ماهر خارجی است که می توانند برای کاردر استان معرفی شوند. اگر می توانید حداقل شرایط این گروه را داشته باشید، مانند سابقه کار در مشاغل مورد تقاضا و غیره ، می توانید برای نامزدی استان انتخاب شوید.

گروه تجربی ساسکاچوان – این گروه برای کارگران خارجی موقت است که قبلاً در این استان کار می کردند تا برای نامزدی استانی درخواست دهند.

طبقه کارآفرین و مزرعه داران – این دسته برای آن دسته از مهاجرانی است که قصد راه اندازی مشاغل یا مزرعه داری در ساسکاچوان را دارند. این دسته ها فرآیندهای مهاجرت و همچنین شرایط مختلفی را دارند.

حداقل شرایط مورد نیاز برای SINP چیست؟

در زیر حداقل شرایط لازم برای ورود به بخش Express SINP آورده شده است که به شما امکان می دهد برای نامزدی استانی درخواست دهید:

 • باید حداقل ۶۰ امتیاز از ۱۱۰ را در شبکه ارزیابی نقطه SINP کسب کنید.
 • باید دارای یک شماره Express Entry معتبر و کد اعتبار سنجی جویندگان کار باشد.
 • برای اثبات مهارت زبان باید نمره آیلتس داشته باشند.

حداقل باید یک سال تحصیلات  بعد از دیپلم یا دوره های تحصیلات تکمیلی (مدرک دیپلم یا گواهینامه) را با ECA گذرانده باشید.

باید دارای حداقل سطح تجربه کاری مورد نیاز در مشاغلی باشند که در سطح مهارت های NOC 0,A,B  طبقه بندی شده باشند و شغل مورد نیاز استان باشد. (شغل در استان تنظیم شود، بجزمواردی که داوطلب باید گواهینامه یا مجوز مربوطه را ارائه دهد.)

باید مقدار کافی تمکن مالی برای اقامتشان نشان دهند و یک برنامه اقامتی(a settlement plan) داشته باشند.

فاکتورهای مهم درامتیاز بندی SINP :

 • موفقیت در بازار کار (حداکثر ۷۰ امتیاز)
 • تحصیلات
 • سابقه کار
 • مهارت زبانی
 • سن
 • جاب آفردر ساسکاچوان و سازگاری (حداکثر ۳۰ امتیاز)

محاسبه امتیاز PNP ساسکاچوان:

جداول زیر نحوه محاسبه امتیاز  SINP را نشان می دهد:

برنامه مهاجرتی ساسکاچوان

تحصیلات:

ساسکاچوان

سابقه کار:

در ۵سال گذشته

سابقه کاری از ۶-۱۰ سال گذشته:

مهارت زبانی اول ( انگلیسی یا فرانسوی) :

مهارت زبانی دوم(انگلیسی یا فرانسوی):

سن:

تمام موارد ذکر شده در مجموع ۸۰ امتیاز در امتیازبندی  SINP 2021 نشان می دهد.

باقی ماندن ۳۰ امتیاز برای مهاجرانی که ارتباط قوی با بازار کار ساسکاچوان دارند، که این یک هدف و توانایی درست را برای فراهم کردن شرایط اقتصادی در ساسکاچوان به عنوان یک اقامت دائم نشان می دهد.

لیست رشته های مورد نیاز استان ساسکاچوان۲۰۲۱:

SINP In-Demand Occupation List 2020

NOC Code  Occupation Name  Skill Level or Type

۱۳  Senior managers – Financial, Communications and other Business services  ۰

۱۴  Senior managers – Health, Education, Social and Community Services and membership organizations  ۰

۱۶  Managers – Construction, Transportation, Production And Utilities  ۰

۱۱۱  Financial managers  ۰

۱۱۲  Human resources managers  ۰

۱۱۳  Purchasing managers  ۰

۱۱۴  Other administrative services managers  ۰

۱۲۱  Insurance, real estate and financial brokerage managers  ۰

۱۲۲  Banking, credit and other investment managers  ۰

۱۲۴  Advertising, marketing and public relations managers  ۰

۱۲۵  Other business services managers  ۰

۱۳۱  Telecommunication carriers managers  ۰

۱۳۲  Postal and courier services managers  ۰

۲۱۱  Engineering managers  ۰

۲۱۲  Architecture and science managers  ۰

۲۱۳  Computer and information systems managers  ۰

۴۲۱  Administrators – post-secondary education and vocational training  ۰

۴۲۳  Managers in social, community and correctional services  ۰

۶۰۱  Corporate sales managers  ۰

۶۲۱  Retail and wholesale trade managers  ۰

۶۳۱  Restaurant and food service managers  ۰

۶۳۲  Accommodation service managers  ۰

۶۵۱  Managers in customer and personal services, nبeبc  ۰

۷۱۱  Construction managers  ۰

۷۱۲  Home building and renovation managers  ۰

۷۱۴  Facility operation and maintenance managers  ۰

۷۳۱  Managers in transportation  ۰

۸۱۱  Managers in natural resources production and fishing  ۰

۸۲۱  Managers in agriculture  ۰

۸۲۲  Managers in horticulture  ۰

۹۱۱  Manufacturing managers  ۰

۹۱۲  Utilities managers  ۰

۱۱۱۲  Financial and investment analysts  A

۱۱۱۴  Other financial officers  A

۱۱۲۱  Human resources professionals  A

۱۱۲۲  Professional occupations in business management consulting  A

۱۱۲۳  Professional occupations in advertising, marketing and public relations  A

۲۱۱۲  Chemists  A

۲۱۲۱  Biologists and related scientists  A

۲۱۲۳  Agricultural representatives, consultants and specialists  A

۲۱۳۱  Civil engineers  A

۲۱۳۲  Mechanical engineers  A

۲۱۳۳  Electrical and electronics engineers  A

۲۱۳۴  Chemical engineers  A

۲۱۴۱  Industrial and manufacturing engineers  A

۲۱۴۲  Metallurgical and materials engineers  A

۲۱۴۳  Mining engineers  A

۲۱۴۴  Geological engineers  A

۲۱۴۷  Computer engineers (except software engineers and designers)  A

۲۱۴۸  Other professional engineers, n.e.c.  A

۲۱۵۱  Architects  A

۲۱۵۴  Land surveyors  A

۲۱۶۱  Mathematicians, statisticians and actuaries  A

۲۱۷۱  Information systems analysts and consultants  A

۲۱۷۲  Database analysts and data administrators  A

۲۱۷۳  Software engineers and designers  A

۲۱۷۴  Computer programmers and interactive media developers  A

۲۱۷۵  Web designers and developers  A

۳۱۲۲  Chiropractors  A

۳۱۴۳  Occupational therapists  A

۴۰۱۱  University professors and lecturers  A

۴۰۲۱  College and other vocational instructors  A

۴۰۳۳  Educational counsellors  A

۴۱۵۱  Psychologists  A

۴۱۵۲  Social workers  A

۴۱۵۳  Family, marriage and other related counsellors  A

۴۱۵۶  Employment counsellors  A

۴۱۶۱  Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers  A

۴۱۶۲  Economists and economic policy researchers and analysts  A

۴۱۶۳  Business development officers and marketing researchers and consultants  A

۴۱۶۴  Social policy researchers, consultants and program officers  A

۴۱۶۵  Health policy researchers, consultants and program officers  A

۴۱۶۶  Education policy researchers, consultants and program officers  A

۴۱۶۷  Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officers  A

۴۱۶۹  Other professional occupations in social science, n.e.c.  A

۱۲۱۱  Supervisors, general office and administrative support workers  B

۱۲۱۲  Supervisors, finance and insurance office workers  B

۱۲۱۴  Supervisors, mail and message distribution occupations  B

۱۲۱۵  Supervisors, supply chain, tracking and scheduling co-ordination occupations  B

۱۲۲۱  Administrative officers  B

۱۲۲۲  Executive assistants  B

۱۲۲۳  Human resources and recruitment officers  B

۱۲۲۴  Property administrators  B

۱۲۲۵  Purchasing agents and officers  B

۱۲۲۶  Conference and event planners  B

۱۲۴۱  Administrative assistants  B

۱۲۴۲  Legal administrative assistants  B

۱۲۴۳  Medical administrative assistants  B

۱۲۵۱  Court reporters, medical transcriptionists and related occupations  B

۱۲۵۲  Health information management occupations  B

۱۲۵۳  Records management technicians  B

۱۲۵۴  Statistical officers and related research support occupations  B

۱۳۱۱  Accounting technicians and bookkeepers  B

۱۳۱۳  Insurance underwriters  B

۲۲۱۱  Chemical technologists and technicians  B

۲۲۱۲  Geological and mineral technologists and technicians  B

۲۲۲۱  Biological technologists and technicians  B

۲۲۲۲  Agricultural and fish products inspectors  B

۲۲۲۳  Forestry technologists and technicians  B

۲۲۲۴  Conservation and fishery officers  B

۲۲۲۵  Landscape and horticulture technicians and specialists  B

۲۲۳۱  Civil engineering technologists and technicians  B

۲۲۳۲  Mechanical engineering technologists and technicians  B

۲۲۳۳  Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians  B

۲۲۳۴  Construction estimators  B

۲۲۴۱  Electrical and electronics engineering technologists and technicians  B

۲۲۴۲  Electronic service technicians (household and business equipment)  B

۲۲۴۳  Industrial instrument technicians and mechanics  B

۲۲۴۴  Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians and inspectors  B

۲۲۵۱  Architectural technologists and technicians  B

۲۲۵۲  Industrial designers  B

۲۲۵۳  Drafting technologists and technicians  B

۲۲۵۴  Land survey technologists and technicians  B

۲۲۵۵  Technical occupations in geomatics and meteorology  B

۲۲۶۱  Non-destructive testers and inspection technicians  B

۲۲۶۲  Engineering inspectors and regulatory officers  B

۲۲۶۳  Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety  B

۲۲۶۴  Construction inspectors  B

۲۲۷۲  Air traffic controllers and related occupations  B

۲۲۸۱  Computer network technicians  B

۲۲۸۲  User support technicians  B

۲۲۸۳  Information systems testing technicians  B

۳۲۱۱  Medical laboratory technologists  B

۳۲۱۲  Medical laboratory technicians and pathologists’ assistants  B

۳۲۱۴  Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists  B

۳۲۱۵  Medical radiation technologists  B

۳۲۱۶  Medical sonographers  B

۳۲۱۷  Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists,   B

۳۲۱۹  Other medical technologists and technicians (except dental health)  B

۳۲۲۳  Dental technologists, technicians and laboratory assistants  B

۳۲۳۱  Opticians  B

۳۲۳۴  Paramedical occupations  B

۳۲۳۷  Other technical occupations in therapy and assessment  B

۴۲۱۱  Paralegal and related occupations  B

۴۲۱۲  Social and community service workers  B

۴۲۱۴  Early childhood educators and assistants  B

۴۲۱۵  Instructors of persons with disabilities  B

۴۲۱۶  Other instructors  B

۶۲۱۱  Retail sales supervisors  B

۶۲۲۱  Technical sales specialists – wholesale trade  B

۶۲۲۲  Retail and wholesale buyers  B

۶۲۳۵  Financial sales representatives  B

۶۳۱۲  Executive housekeepers  B

۶۳۱۳  Accommodation, travel, tourism and related services supervisors  B

۶۳۱۵  Cleaning supervisors  B

۶۳۱۶  Other services supervisors  B

۶۳۲۱  Chefs  B

۶۳۲۲  Cooks  B

۶۳۳۱  Butchers, meat cutters and fishmongers – retail and wholesale  B

۶۳۳۲  Bakers  B

۶۳۴۲  Tailors, dressmakers, furriers and milliners  B

۶۳۴۴  Jewellers, jewellery and watch repairers and related occupations  B

۶۳۴۵  Upholsterers  B

۷۲۰۱  Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupations  B

۷۲۰۲  Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations  B

۷۲۰۳  Contractors and supervisors, pipefitting trades  B

۷۲۰۴  Contractors and supervisors, carpentry trades  B

۷۲۰۵  Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers  B

۷۲۳۱  Machinists and machining and tooling inspectors  B

۷۲۳۲  Tool and die makers  B

۷۲۳۴  Boilermakers  B

۷۲۳۵  Structural metal and platework fabricators and fitters  B

۷۲۳۶  Ironworkers  B

۷۲۳۷  Welders and related machine operators  B

۷۲۴۱  Electricians (except industrial and power system)  B

۷۲۴۲  Industrial electricians  B

۷۲۴۳  Power system electricians  B

۷۲۴۴  Electrical power line and cable workers  B

۷۲۴۵  Telecommunications line and cable workers  B

۷۲۴۶  Telecommunications installation and repair workers  B

۷۲۵۱  Plumbers  B

۷۲۵۲  Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers  B

۷۲۷۱  Carpenters  B

۷۲۷۲  Cabinetmakers  B

۷۲۸۱  Bricklayers  B

۷۲۸۲  Concrete finishers  B

۷۲۸۳  Tile setters  B

۷۲۸۴  Plasterers, drywall installers and finishers and lathers  B

۷۲۹۱  Roofers and shinglers  B

۷۲۹۲  Glaziers  B

۷۲۹۳  Insulators  B

۷۲۹۴  Painters and decorators (except interior decorators)  B

۷۲۹۵  Floor covering installers  B

۷۳۰۱  Contractors and supervisors, mechanic trades  B

۷۳۰۲  Contractors and supervisors, heavy equipment operator crews  B

۷۳۰۴  Supervisors, railway transport operations  B

۷۳۰۵  Supervisors, motor transport and other ground transit operators  B

۷۳۱۱  Construction millwrights and industrial mechanics  B

۷۳۱۲  Heavy-duty equipment mechanics  B

۷۳۱۳  Refrigeration and air conditioning mechanics  B

۷۳۱۴  Railway Carmen/women  B

۷۳۱۵  Aircraft mechanics and aircraft inspectors  B

۷۳۲۱  Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers  B

۷۳۲۲  Motor vehicle body repairers  B

۷۳۳۲  Oil Appliance servicers and repairers  B

۷۳۳۳  Electrical mechanics  B

۷۳۳۴  Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanics  B

۷۳۳۵  Other small engine and small equipment repairers  B

۷۳۶۲  Railway conductors and brakemen/women  B

۷۳۷۱  Crane operators  B

۷۳۷۳  Water well drillers  B

۷۳۸۱  Printing press operators  B

۷۳۸۴  Other trades and related occupations, n.e.c.  B

۸۲۱۱  Supervisors, logging and forestry  B

۸۲۲۱  Supervisors, mining and quarrying  B

۸۲۲۲  Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services  B

۸۲۳۱  Underground production and development miners  B

۸۲۴۱  Logging machinery operators  B

۸۲۵۲  Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers  B

۸۲۵۵  Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services  B

۹۲۱۱  Supervisors, mineral and metal processing  B

۹۲۱۲  Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities  B

۹۲۱۳  Supervisors, food, beverage and associated products processing  B

۹۲۱۵  Supervisors, forest products processing  B

۹۲۲۶  Supervisors, other mechanical and metal products manufacturing  B

۹۲۳۱  Central control and process operators, mineral and metal processing  B

۹۲۳۲  Petroleum, gas and chemical process operators  B

۹۲۴۱  Power engineers and power systems operators  B

۱۱۱۲ تحلیلگران مالی و سرمایه گذاری

۱۱۱۴ سایر افسران مالی

۱۱۲۱ متخصصان منابع انسانی

۱۱۲۲ مشاغل حرفه ای در مشاوره مدیریت تجارت

۱۱۲۳ مشاغل حرفه ای در تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی

۲۱۱۲ شیمی دان

۲۱۲۱ زیست شناسان و دانشمندان مرتبط

۲۱۲۳ نمایندگان، مشاوران و متخصصان کشاورزی

۲۱۳۱ مهندس عمران

۲۱۳۲ مهندس مکانیک

۲۱۳۳ مهندس برق و الکترونیک

۲۱۳۴ مهندسین شیمی

۲۱۴۱ مهندس صنایع و تولیدات

۲۱۴۲ مهندسین متالورژی و مواد

۲۱۴۳ مهندسین معدن

۲۱۴۴ مهندس زمین شناسی

۲۱۴۷ مهندس کامپیوتر (به جز مهندسان نرم افزار و طراحان)

۲۱۴۸ مهندسین حرفه ای دیگر ،

۲۱۵۱ معمار

۲۱۵۴  نقشه برداران اراضی

۲۱۶۱ ریاضیدانان، آمار شناسان و مجریان

۲۱۷۱ تحلیلگران و مشاوران سیستم های اطلاعاتی

۲۱۷۲ تحلیلگران پایگاه داده و مدیران داده

۲۱۷۳ مهندسین و طراحان نرم افزار

۲۱۷۴ برنامه نویسان رایانه و توسعه دهندگان رسانه های تعاملی

۲۱۷۵ طراحان و توسعه دهندگان وب

۳۱۲۲ متخصص جراحی

۳۱۴۳ کاردرمانگر

۴۰۱۱ استادان و مدرسین دانشگاه کالج

۴۰۲۱ سایر مربیان حرفه ای

۴۰۳۳ مشاوران آموزشی

۴۱۵۱  روانشناسان

۴۱۵۲ مددکاران اجتماعی

۴۱۵۳ مشاوران خانواده، ازدواج و سایر مشاوران مرتبط

۴۱۵۶ مشاوران استخدام

۴۱۶۱ محققان، مشاوران و افسران برنامه های سیاست علمی و طبیعی

۴۱۶۲ اقتصاددانان و محققان و تحلیلگران سیاست های اقتصادی

۴۱۶۳ افسران توسعه تجارت و محققان و مشاوران بازاریابی

۴۱۶۴ محققان، مشاوران و افسران برنامه های سیاست اجتماعی

۴۱۶۵ محققان، مشاوران و افسران برنامه های سیاست بهداشت

۴۱۶۶ محققان، مشاوران و افسران برنامه آموزش سیاست

۴۱۶۷ محققان، مشاوران و افسران برنامه های تفریحی، ورزشی و تناسب اندام

۴۱۶۹ مشاغل حرفه ای دیگر در علوم اجتماعی

۱۲۱۱ ناظران، دفاتر عمومی و کارمندان پشتیبانی اداری

۱۲۱۲ ناظران، کارمندان دفاتر مالی و بیمه

۱۲۱۴ سرپرستان، مشاغل توزیع نامه و پیام

۱۲۱۵ سرپرستان، زنجیره تأمین، ردیابی و برنامه ریزی مشاغل هماهنگ

۱۲۲۱ افسران اداری

۱۲۲۲ دستیار اجرایی

۱۲۲۳ افسران منابع انسانی و استخدام

۱۲۲۴ مدیر املاک

۱۲۲۵ نمایندگان و افسران خرید

۱۲۲۶ برنامه ریز کنفرانس و رویدادها

۱۲۴۱ معاون اداری

۱۲۴۲ معاون اداری حقوقی

۱۲۴۳ معاون اداری پزشکی

۱۲۵۱ گزارشگران دادگاه، رونویسی پزشکان و مشاغل مرتبط

۱۲۵۲ مشاغل مدیریت اطلاعات سلامت

۱۲۵۳ تکنسین های مدیریت

۱۲۵۴ افسران آماری و تحقیقات مرتبط با مشاغل پشتیبانی کننده

۱۳۱۱ تکنسین های حسابداری و دفترداران

۱۳۱۳ پذیره نویسان بیمه

۲۲۱۱ تکنسین های شیمیایی

۲۲۱۲  تکنسین های زمین شناسی و معدنی

۲۲۲۱ تکنسین های زیست شناختی

۲۲۲۲ بازرسان محصولات کشاورزی و ماهی

۲۲۲۳ تکنسین جنگلداری

۲۲۲۴ افسران حفاظت و شیلات

۲۲۲۵ تکنسین ها و متخصصان منظر و باغبانی

۲۲۳۱ تکنسین های مهندسی عمران

۲۲۳۲ تکنسین های مهندسی مکانیک

۲۲۳۳ تکنسین های مهندسی و ساخت صنایع

۲۲۳۴ برآوردگر ساخت و ساز

۲۲۴۱ تکنسین های مهندسی برق و الکترونیک

۲۲۴۲ تکنسین خدمات الکترونیکی (تجهیزات خانگی و تجاری)

۲۲۴۳ تکنسین و مکانیک ابزار صنعتی

۲۲۴۴ ابزار هواپیما، مکانیک الکتریکی و هواپیمایی، تکنسین ها و بازرسان

۲۲۵۱ تکنسین های معماری

۲۲۵۲ طراحان صنعتی

۲۲۵۳ پیش نویس تکنسین ها و تکنسین ها

۲۲۵۴ تکنسین های نقشه برداری زمین

۲۲۵۵ مشاغل فنی در زمین شناسی و هواشناسی

۲۲۶۱ آزمایشگر و تخریب غیرمخرب غیر تخریبی

۲۲۶۲ بازرسان مهندسی و افسران نظارتی

۲۲۶۳ بازرس در بهداشت عمومی و محیط زیست و بهداشت و ایمنی شغلی

۲۲۶۴ بازرسان ساختمانی

۲۲۷۲ کنترل کننده ترافیک هوایی و مشاغل مرتبط

۲۲۸۱ تکنسین های شبکه رایانه ای

۲۲۸۲ تکنسین های پشتیبانی کاربر

۲۲۸۳ تکنسین آزمایش سیستم های اطلاعاتی

۳۲۱۱ تکنسین آزمایشگاه پزشکی

۳۲۱۲ تکنسین آزمایشگاه پزشکی و دستیار آسیب شناسان

۳۲۱۴ درمانگران تنفسی، پرفیوژنیستهای بالینی و فن آوران قلب و ریه

۳۲۱۵ تکنسین پرتوی پزشکی

۳۲۱۶ متخصص سونوگرافی پزشکی

۳۲۱۷ متخصصان قلب و فناوری های تشخیص الکتروفیزیولوژیک، و غیره

۳۲۱۹ تکنسین های پزشکی (به جز بهداشت دندان)

۳۲۲۳ تکنسین و دستیار آزمایشگاه دندانپزشکی

۳۲۳۱ اپتیک

۳۲۳۴ مشاغل پیراپزشکی

۳۲۳۷ سایر مشاغل فنی در درمان و ارزیابی

۴۲۱۱   دستیار وکیل و مشاغل مرتبط

۴۲۱۲ کارکنان خدمات اجتماعی

۴۲۱۴ مربیان و دستیاران مهد کودک

۴۲۱۵ مربیان معلولین

۴۲۱۶ مدرسان دیگر

۶۲۱۱ ناظران خرده فروشی

۶۲۲۱ متخصص فروش فنی – تجارت عمده

۶۲۲۲ خرده فروشی و عمده فروشی

۶۲۳۵ نمایندگان فروش مالی

۶۳۱۲ خانه دار اجرایی

۶۳۱۳ ناظران اسکان، مسافرت، جهانگردی و خدمات وابسته

۶۳۱۵ ناظران نظافت

۶۳۱۶ ناظران خدمات دیگر

۶۳۲۱ سرآشپز

۶۳۲۲ آشپز

۶۳۳۱ قصاب، گوشت کوب و ماهی فروش – خرده فروشی و عمده فروشی

۶۳۳۲  نانوا

۶۳۴۲ خیاط لباس، پارچه خزدار و فرز

۶۳۴۴ جواهرات، تعمیرکاران جواهرات و ساعت ها و مشاغل مرتبط

۶۳۴۵ اثاثه یا لوازم داخلی

۷۲۰۱ پیمانکاران و ناظران، ماشینکاری، شکل دهی فلزات، شکل دهی و برپایی معاملات و مشاغل مربوطه

۷۲۰۲ پیمانکاران و ناظران، مشاغل برق و مشاغل مخابراتی

۷۲۰۳ پیمانکاران و ناظران،  لوله کشی

۷۲۰۴ پیمانکاران و ناظران، تجارت نجاری

۷۲۰۵ پیمانکاران و ناظران، سایر مشاغل ساختمانی، نصاب ها، تعمیرکاران و سرویس دهنده ها

۷۲۳۱ بازرسان ماشین و بازرسان ماشینکاری و ابزار

۷۲۳۲ سازندگان ابزار و قالب

۷۲۳۵ سازندگان و اتصالات سازه های فلزی و صفحات

۷۲۳۶ آهنگران

۷۲۳۷ جوشکارها و اپراتورهای ماشین مربوطه

۷۲۴۱ برق (بجز سیستم صنعتی و برق)

۷۲۴۲ برق کاران صنعتی

۷۲۴۳ برق کاران سیستم قدرت

۷۲۴۴ کارگران خط برق و کابل

۷۲۴۵ کارگران خط مخابرات و کابل

۷۲۴۶ کارگران نصب و تعمیر مخابرات

۷۲۵۱ لوله کش

۷۲۵۲ نصب کنندگان سیستم – Stemfitter ، pipfitters و sprinkler

۷۲۷۱ نجار

۷۲۷۲ کابینت سازان

۷۲۸۱ آجرچینی

۷۲۸۲ پایان دهنده های بتن

۷۲۸۳ تنظیم کننده کاشی

۷۲۸۴ گچ کار ، نصب و راه اندازی دیوارهای خشک و جوش

۷۲۹۱ سقف و کناف

۷۲۹۲ شیشه بر

۷۲۹۳ عایق

۷۲۹۴ نقاشان و دکوراتورها (به جز تزئینات داخلی)

۷۲۹۵ نصب کنندگان کفپوش

۷۳۰۱ پیمانکاران و ناظران، تجارت مکانیک

۷۳۰۲ پیمانکاران و ناظران، خدمه مجری تجهیزات سنگین

۷۳۰۴ ناظران، عملیات حمل و نقل ریلی

۷۳۰۵ ناظران، حمل و نقل موتوری و سایر اپراتورهای ترانزیت زمینی

۷۳۱۱ فرز کار ساختمانی و مکانیک صنعتی

۷۳۱۲ مکانیک تجهیزات سنگین

۷۳۱۳ مکانیک Refrigeration و تهویه هوا

۷۳۱۵ بازرسان هواپیما و مکانیک هواپیما

۷۳۲۱ تکنسین های خدمات اتومبیل، مکانیک کامیون و اتوبوس و تعمیرکاران مکانیکی

۷۳۲۲ تعمیرکاران بدنه وسایل نقلیه موتوری

۷۳۳۲ سرویس دهنده ها و تعمیرات لوازم خانگی روغن

۷۳۳۳ مکانیک برق

۷۳۳۴ مکانیک موتور سیکلت و سایر مکانیک های مرتبط

۷۳۳۵ دیگر تعمیرکاران موتور کوچک و تجهیزات کوچک

۷۳۶۲ هادی و ترمزگر راه آهن

۷۳۷۱ اپراتورهای جرثقیل

۷۳۷۳ حفار چاه آب

۷۳۸۱ اپراتورهای چاپخانه

۷۳۸۴ سایر مشاغل و مشاغل مرتبط

۸۲۱۱ ناظران، جنگلداری و جنگلداری

۸۲۲۱ ناظر، معدن

۸۲۲۲ پیمانکاران و ناظران، حفاری و خدمات نفت و گاز

۸۲۳۱ معدن کاران تولید و توسعه زیرزمینی

۸۲۴۱ اپراتورهای ماشین آلات ورود به سیستم

۸۲۵۲ پیمانکاران خدمات کشاورزی، ناظران مزرعه و کارگران تخصصی دام

۸۲۵۵ پیمانکاران و ناظران، محوطه سازی، خدمات در زمینه نگهداری و باغبانی

۹۲۱۱ ناظران، فرآوری مواد معدنی و فلزات

۹۲۱۲ ناظران، فرآورده های نفتی، گاز و شیمیایی و تاسیسات

۹۲۱۳ نظارت، پردازش غذا، نوشیدنی و محصولات مرتبط با آن

۹۲۱۵ ناظران، پردازش محصولات جنگلی

۹۲۲۶ سرپرستان، سایر تولیدات محصولات مکانیکی و فلزی

۹۲۳۱ اپراتورهای کنترل و پردازش مرکزی، فرآوری مواد معدنی و فلزات

۹۲۳۲ اپراتورهای فرآیند نفت، گاز و شیمیایی

۹۲۴۱ مهندسین برق و اپراتورهای سیستم های قدرت

طبق آخرین به روزرسانی، کلیه مشاغل دارای مهارت بالا در فهرست کد NOC برای داوطلبانی که مایل به درخواست برنامه مهاجرت استان ساسکاچوان (SINP) از طریق دسته های شغلی مورد تقاضا و ورود سریع هستند، واجد شرایط هستند. مشاغل ذکر شده در فهرست مشاغل مستثنی SINP برای درخواست SINP واجد شرایط نیستند.

برای استفاده بیشتر از اطلاعات مربوط به فهرست مشاغل SINP In-Demand ، امروز با کارشناسان مهاجرت ما تماس بگیرید.

error: Content is protected !!