پذیرش اکسپرس انتری ۱۱ آوریل منیتوبا برگزار شد

در تاریخ ۱۱ آوریل جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری منیتوبا از طریق مسیر مهاجرتی  Skilled Workers Overseas برگزار شده و طی آن ۴۰۳ دعوتنامه برای متقاضیان مهاجرت صادر شد. مسیر مهاجرتی  Skilled Workers Overseas بخش اصلی برنامه‌ی مهاجرت استانی منیتوبا است. برنامه‌ی مهاجرت استانی منیتوبا به این استان اجازه می‌دهد که سالیانه به تعداد معینی متقاضی مهاجرت کاری را برای اقامت دائم انخاب کند.

 

در این پذیرش ۳۵۲ دعوتنامه برای دو گروه از متقاضیان صادر شد و در این بین تعداد نامعلومی از متقاضیان اکسپرس انتری فدرال حضور داشتند. سیستم اکسپرس انتری صف انتظار متقاضیان سه دسته مهاجرت کاری را مدیریت می‌کند. این سه دسته عبارتند از Federal Skilled Worker Class, Federal Skilled Trades Class و Canadian Experience Class.

 

آن دسته از متقاضیان اکسپرس انتری که توصیه نامه دریافت می‌کنند و برای انتخاب استانی شدن تقاضا ارائه می‌کنند ۶۰۰ امتیاز اضافی در مجموع امتیازات اکسپرس انتری دریافت می‌کنند و بدین ترتیب در پذیرش بعدی اکسپرس انتری حتما برای آن‌ها دعوتنامه صادر خواهد شد.

 

متقاضیانی که در این پذیرش دعوتنامه دریافت کردند، تمایل خود را از طریق برنامه مهاجرت استانی ارائه کرده بودند. ابراز تمایل اولین گام برای این است که متقاضی توسط استان از طریق این مسیرهای مهاجرتی سه گانه لحاظ شود. پروفایل‌های EOI یا ابراز تمایل بر اساس عواملی نظیر سن، تحصیلات، سابقه کار، سطح زبان انگلیسی یا فرانسوی و داشتن قوم و خویش در منیتوبا امتیازدهی می‌شوند. سپس برای متقاضیانی که بالاترین امتیاز را دارند LAA یا توصیه نامه برای تقاضا صادر می‌شود.

 

متقاضیان اکسپرس انتری که در پذیرش ۱۱ آوریل برای آن‌ها دعوتنامه صادر شد باید شرایط زیر را می‌داشتند:

 

  • IDاکسپرس انتری معتبر و کد راستی آزمایی جویای کار
  • حداقل شش ماه سابقه کار در یکی از مشاغل مورد نیاز استان منیتوبا

 

گروه دومی که برای آن‌ها دعوتنامه صادر شد نیز دارای شرایط زیر بودند:

 

  • یکی از اعضای درجه یک خانواده‌ی آن‌ها ساکن منیتوبا است و یا قبلا در این استان تحصیل کرده‌اند؛
  • در یکی از حرفه‌هایی که در فهرست مشاغل مورد نیاز منیتوبا اعلام شده حداقل شش ماه سابقه کار دارند؛
  • نمره زبان آن‌ها حداقل CLB/NCLC 5 باشد مگر این‌که سابقه کار آن‌ها در شغلی است که نیازمند پروانه و مجوز است که در آن صورت باید حد اقل نمره زبانشان CLB/NCLC 7 باشد.

پایین ترین امتیاز متقاضیان هر دو گروه ۵۶۱ بود. در این پذیرش همچنین از طریق یکی از اقدامات استخدام راهبردی -Strategic Recruitment Initiative  –  از جمله ماموریت‌های استخدام برون مرزی که توسط برنامه‌ی مهاجرت استانی با همکاری کسب و کارهای منیتوبا انجام می‌شود، برای ۵۱ متقاضی دعوتنامه صادر شد. پایین‌ترین امتیاز در دعوتنامه‌های صادره از طریق استخدام راهبردی ۶۹۵ بود.