بایگانی ۱۱ آذر, ۱۳۹۷

افزایش مهاجرت ها به کلگری ناشی از چیست؟

افزایش مهاجرت ها به کلگری ناشی از چیست؟

کلگری با پشت سر گذاشتن سایر شهرهای کانادا، توانست جایگاه سوم بهترین شهرهای جهان از نظر یافتن کار را به دست آورد. لیست بهترین شهرهای دنیا برای پیدا کردن شغل منتشر شده و یک شهر از کانادا در بالای این فهرست قرار دارد. تعجب نکنید، این شهر ونکوور یا تورنتو

ادامه خبر
قالب وردپرس