۱۳۹۸/۰۹/۲۰

روز: مرداد ۹, ۱۳۹۸

تغییرات جدید در برنامه‌ی اکسپرس انتری نیو برانزویک

تغییرات جدید در اکسپرس انتری نیو برانزویک جدیدترین خبرهایی که از استان نیو برانزویک به دست مارسیده است از این حکایت دارند که متقاضیان اکسپرس انتری فارغ از اینکه ابراز تمایل خود را ثبت کرده باشند یا خیر، ممکن است از سوی استان نیو برانزویک دعوتنامه جهت ارائه‌ی تقاضا برای انتخاب شدن از طرف استان […]
error: Content is protected !!