۱۴۰۰/۰۳/۳۱

روز: اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۰

کانادا در دوران کرونا چطور اقامت دائم می‌دهد؟

کانادا در دوران کرونا چطور اقامت دائم می‌دهد؟ اخذ اقامت دائم کانادا در همه‌گیری کرونا چگونه امکان پذیر است؟ از زمانی که کرونا دنیا را به هم ریخته است، کانادا اولویت را به متقاضیان مهاجرت که در حال حاضر داخل کانادا هستند داده است.   چرا که متقاضیان داخل کانادا سابقه‌ی کار و تحصیل در […]

سیستم جدید استان انتاریو برای مسیرهای مهاجرتی استانی – OINP

سیستم جدید استان انتاریو برای مسیرهای مهاجرتی استانی – OINP انتاریو به تازگی سیستم جدید Expression of Interest یا EOI را برای دو برنامه‌ی مهاجرت استانی خود معرفی کرده است.   سیستم جدید EOI  برنامه‌ی مهاجرت استانی انتاریو اکنون برای دو مسیر مهاجرتی زیر در Employer Job Offer Category باز است:   Foreign Workerیا نیروی […]
error: Content is protected !!