2022/12/08

روز: 12 آبان 1401

برای اخذ اقامت کانادا، سرمایه گذاری بهتر است یا کارآفرینی؟

آیا با کارآفرینی در کانادا می توان اقامت این کشور را به دست آورد؟ اقامت با کارآفرینی کانادا بهتر است یا سرمایه گذاری؟ چه افرادی واجد شرایط برای کارآفرینی کانادا هستند؟ نحوه کارآفرینی کانادا چگونه است و … . بدون شک، کشور کانادا یکی از اولین اولویت های متقاضیان برای مهاجرت است. این کشور یکی […]
error: Content is protected !!