موسسه ایران مهاجر این افتخار را دارد که برای متقاضیان ویزای کانادا بصورت توریستی (پک بار ورود یا چند ساله) از سفارت کانادا اخذ کند.

همچنین در این راستا کلیه خدمات لازم توریستی و بیزینسی به متقاضیان ارائه داده میشود.

برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۰۱۴۱۶۸۸۰۱۴۰۶ تماس بگیرید.