مطالب منتشر شده در دسته ی "درباره استرالیا"

در باره استرالیا

در باره استرالیا

پايتخت:كانبرا(CANBERRA) جمعيت:۵/۱۸ميليون نفر. جمعيت خارجي:استرالياعمدتاكشورمهاجران است واززمان جنگ جهاني دوم حدود۴ميليون نفرمهاجربه خودجذب كرده است.استرالياكشوري متشكل ازمليتهاي مختلف است واگرچه تعدادزيادي ازمهاجران بعدازجنگ ازانگلستان وكشورهاي اروپايي ديگربه اين كشورآمده اند(وهنوزمي آيند)اكنون عده زيادي نيزازآسيابه اين كشورنقل مكان مي كنند. مساحت:۷،۶۸۲،۳۰۰كيلومترمربع(۲،۹۶۶،۳۶۸مايل مربع). موقعيت جغرافيايي:استراليابزرگترين جزيره جهان وكوچكترين قاره است،مساحت آن معادل

ادامه خبر
قالب وردپرس