آنتاریو برای کاندیداهای اکسپرس اینتری دعوتنامه های جدید صادر کرد

خبرها حاکی از آنند که در تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۱۸، استان انتاریو برای کاندیداهای اکسپرس اینتری دعوتنامه‌های جدید (ITA) جهت اقامت دائم صادر کرد که در بین این دعوتنامه‌ها، ۴۳۹ دعوتنامه از طریق برنامه‌ی مشاغل فنی دارای مهارت (Skilled  Trades Stream)  صادر شده‌اند. این بیشترین تعداد دعوتنامه‌ای است که تا اینجای سال جاری از طریق برنامه‌ی مشاغل فنی دارای مهارت صادر شده است. با این حساب مجموع Notifications of Interest یا NOI صادر شده در سال جاری به ۱۴۴۵ می‌رسد.

 

گفتنی است برنامه‌ی مشاغل فنی دارای مهارت ( Skilled Trades Stream) به برنامه‌ی کاندیدای مهاجرت استانی انتاریو (OINP) اجازه می‌دهد تا در نظرسنجی کاندیداهای اکسپرس اینتری که در حال حاضر در انتاریو زندگی می‌کنند و در یکی از مشاغل دارای مهارت Minor Group 633 یا Major Group 72, 73 یا ۸۲ دسته بندی ملی مشاغل کانادا (NOC)  حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت یا معادل آن سابقه کار پاره وقت دارند جستجو کند. کاندیداها باید واجد شرایط دسته‌ی تجربه‌ی کانادایی باشند، تجربه‌ی کانادایی یکی از سه دسته مهاجرت اقتصادی فدرال است که توسط سیستم اکسپرس اینتری مدیریت می‌شود. آن‌ها همچنین باید واجد شرایط و معیارهای استانی این برنامه هم باشند؛ در بین این معیارها تسلط بر زبان انگلیسی یا زبان فرانسوی معادل نمره CLB 5 (آزمون زبان کانادا) به چشم می‌خورد. شایان ذکر است که این برنامه فاقد حداقل نمره سیستم جامع رتبه بندی اکسپرس اینتری است. آن دسته از کاندیداهای اکسپرس اینتری که از طرف انتاریو کاندیدای استانی می‌شوند ۶۰۰ امتیاز در سیستم جامع رتبه بندی دریافت می‌کنند و در خط مقدم دریافت ITA جهت اقامت دائم قرار می‌گیرند.

 

OINP آن دسته از کاندیداهای اکسپرس اینتری که مایلند برای این برنامه در نظر گرفته شوند را ترغیب می‌کند هنگام ساخت پروفایل اکسپرس اینتری تمایل خود جهت مهاجرت به انتاریو یا  همه استان ها و نواحی کانادا را ابراز کنند. آن دسته از کاندیداهایی که از طریق برنامه مشاغل فنی دارای مهارت ( Skilled Trades Stream) برای آن‌ها دعوتنامه صادر شد پروفایل اکسپرس خود را از تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۸ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۱۸ آماده کرده بودند.

 

برای کاندیداهای فرانسوی زبان بیشتری دعوت‌نامه صادر شد

OINP همچنین اعلام کرد که از طریق برنامه کارگر ماهر فرانسوی زبان ۳۹ دعوت‌نامه‌ی دیگر صادر کرده است. دور صدور دعوتنامه‌ها در ۱۸ اکتبر پس از پذیرش ۱۱ اکتبر برگزار شد که در آن انتاریو ۳۳ دعوتنامه را از طریق این برنامه صادر کرد؛ OINP از این برنامه برای جستجوی کاندیداهای اکسپرس اینتری واجد شرایط دسته‌ی تجربه کانادایی و کاندیداهای دسته کارگر ماهر فدرال با نمره‌ی زبان فرانسوی CLB 7 و نمره‌ی زبان انگلیسی CLB 6 استفاده می‌کند.

 

OINP تا به اینجای سال ۲۰۱۸ از طریق این برنامه ۱۳۱۶ دعوتنامه صادر کرده است و پذیرش‌های جدید را نیز تقریبا به صورت هفتگی برگزار کرده است. گفتنی است برنامه کارگر ماهر فرانسوی زبان مانند برنامه‌ی مشاغل فنی دارای مهارت (Skilled Trades Stream)  فاقد حداقل نمره در سیستم جامع رتبه بندی ( CRS) است. تمام کاندیداهایی که می‌خواهند واجد شرایط برنامه‌ی کارگر ماهر فرانسوی زبان یا برنامه‌ی کارگر ماهر شوند باید در سیستم اکسپرس اینتری فدرال پروفایل تهیه کنند.