برگزاری جدیدترین پذیرش ساسکاچوان در دو دسته‌ی کارگر ماهر و مشاغل مورد نیاز:

استان ساسکاچوان در جدیدترین پذیرش در دسته‌ی کارگر ماهر بین المللی که در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۸ برگزار شد برای ۲۴۷ کاندید در سیستم اکسپرس اینتری فدرال جهت تقاضا برای کاندید استانی شدن دعوتنامه صادر کرد. از سوی دیگر، برای ۲۶۷ کاندید در دسته‌ی مشاغل مورد نیاز نیز دعوتنامه صادر کرد؛ حداقل امتیاز کاندیدهای این دسته ۶۴ بوده است. شایان ذکر است که در این جدیدترین پذیرش، پایین‌ترین امتیاز در شبکه امتیازدهی کارگر ماهر بین المللی ۶۳ بوده است. ۶۰۰ امتیاز به مجموع امتیازات آن دسته از کاندیدهای اکسپرس اینتری که برای کاندید استانی درخواست ارائه می‌کنند و کاندید استانی می‌شوند افزوده می شود، و بدین ترتیب در دور بعدی انتخاب اکسپرس اینتری حتما از طرف دولت کانادا برای آن‌ها دعوتنامه جهت تقاضا برای اقامت دائم صادر می‌شود.

کاندیدهای اکسپرس اینتری برای آن که واجد شرایط مهاجرت به ساسکاچوان شوند باید با برنامه کاندید مهاجرت ساسکاچوان  (SINP)  در سیستم ابراز تمایل (Expression of Interest)  این استان یک پروفایل جداگانه بسازند. پذیرش‌های ۲۳ نوامبر از زمانی که ساسکاچوان سیستم خود را به EOI (Expression of Interest)  تغییر داد پنجمین پذیرش محسوب می‌شوند. در سیستم EOI اولین قدم برای این که کاندیدها توسط ساسکاچوان برای کاندید استانی در نظر گرفته شوند، ساخت پروفایل و ارائه‌ی اطلاعات در مورد عواملی مانند تحصیلات، سابقه کار و تسلط بر زبان انگلیسی یا فرانسوی است.

 

پس از آن پروفایل‌ها توسط شبکه امتیازدهی کارگر ماهر بین المللی بر اساس این اطلاعات وارد شده امتیازدهی شوند پروفایل‌هایی که واجد شرایط هستند وارد ذخیره‌ی اکسپرس اینتری در زیرمجموعه‌ی مربوطه می‌شوند و در آن‌جا بر اساس امتیازشان رتبه بندی خواهند شد. سپس طی دوره‌های متناوب، برای کاندیدهایی که بالاترین امتیاز را دارند دعوتنامه جهت تقاضا برای کاندید استانی شدن صادر می‌شود. کاندیدها برای این‌که واجد شرایط این زیرمجموعه اکسپرس اینتری باشند، باید در شبکه‌ی امتیازدهی ساسکاچوان حداقل ۶۰ امتیاز کسب کنند و علاوه بر داشتن معیارهای دیگر به جز پیشنهاد شغلی، در یکی از مشاغل دارای مهارت که در لیست مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان اعلام شده حداقل یک سال دارای سابقه کار باشند.

 

گفتنی است، ساسکاچوان تا اکنون ۳,۳۳۷ دعوتنامه را از طریق سیستم EOI کارگر ماهر بین المللی صادر کرده است که از آن میان، ۱,۵۵۲ دعوتنامه برای کاندیدهای اکسپرس اینتری و ۱,۷۸۵ دعوتنامه برای کاندیدهای دسته مشاغل مورد نیاز  Occupation In-Demand  صادر شده است.