۱۴۰۰/۰۲/۲۵

روز: اردیبهشت ۵, ۱۴۰۰

دعوت از ۲۶۹ متقاضی در جدیدترین پذیرش ساسکاچوان

دعوت از ۲۶۹ متقاضی در جدیدترین پذیرش ساسکاچوان دولت ساسکاچوان طی پذیرش جدید مرتبط با برنامه‌ی مهاجرت استانی خود که در تاریخ بیست و دوم آوریل ۲۰۲۱ برگزار شد از ۲۶۹ متقاضی اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز دعوت کرد تا تقاضای خود را برای انتخاب شدن از طرف استان و در نهایت اقامت دائم […]
error: Content is protected !!