۱۳۹۹/۰۴/۲۲

روز: خرداد ۱۶, ۱۳۹۹

دعوت از ۱۲۴ متقاضی در جدیدترین پذیرش منیتوبا

دعوت از ۱۲۴ متقاضی در جدیدترین پذیرش منیتوبا استان منیتوبا در نود و نهمین پذیرش خود که مبتنی بر Expression of Interest است و در ۴ ژوئن برگزار شده از ۱۲۴ متقاضی دیگر دعوت کرد تا تقاضای خود را برای انتخاب شدن از طرف این استان به منظور اقامت دائم کانادا ارائه کنند. این متقاضیان […]
error: Content is protected !!