۱۳۹۹/۰۴/۲۲

روز: خرداد ۳۰, ۱۳۹۹

پذیرش انتاریو در روز ۱۷ ژوئن

پذیرش انتاریو در روز ۱۷ ژوئن جدیدترین خبرها از این حکایت دارند که استان انتاریو روز ۱۷ ژوئن پذیرش مرتبط با برنامه‌ی مهاجرت استانی خود را برگزار کرده و طی آن برای نیروی کار شاغل در مشاغل نیازمند مهارت که در سیستم اکسپرس انتری حضور داشته‌اند دعوتنامه صادر کرده است.   برنامه‌ی مهاجرت استانی انتاریو […]
error: Content is protected !!