۱۳۹۹/۰۴/۲۲

روز: خرداد ۲۷, ۱۳۹۹

کانادا امسال از این کشورها بیشتر مهاجر می‌پذیرد

کانادا امسال از این کشورها بیشتر مهاجر می‌پذیرد تا قبل از همه‌گیری کرونا در جهان که از اواسط ماه مارس مناسبات بین المللی را تحت شعاع خود قرار داد و باعث قرنطینه‌ی اجباری و محدودیت‌های بسیار گردید، کانادا در حال استقبال از خیل عظیمی از مهاجران بود. در واقع تنها چند روز قبل از قرنطینه‌ی […]
error: Content is protected !!