۱۳۹۹/۰۴/۲۲

روز: خرداد ۳۱, ۱۳۹۹

برگذاری دومین پذیرش انتاریو به فاصله‌ی یک روز!

برگذاری دومین پذیرش انتاریو به فاصله‌ی یک روز! استان انتاریوی کانادا در روز ۱۸ ژوئن و تنها یک روز پس از برگزاری جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری خود، پذیرش دیگری را برگزار کرده و طی آن از متقاضیان دوزبانه دعوت کرده تا تقاضای خود را برای انتخاب شدن از طرف استان انتاریو ارائه کنند.   مجموعا […]
error: Content is protected !!