در سال ۱۹۹۸ از برنامه کاندید استانی منیتوبا ( MPNP) رونمایی شد و حالا این برنامه در شرف بیست ساله شدن است. استان منیتوبا طی این سال‌ها از بیش از ۱۳۰ هزار مهاجر استقبال کرده است. منیتوبا با ایجاد برنامه کاندید استانی به اولین استانی در کانادا مبدل شد که تازه‌واردان را برای اقامت دائم از طریق برنامه‌هایی که متناسب با نیازها و اولویت‌های اقتصادی‌اش بود داوطلب می‌کرد. بعد از منیتوبا، اکثر استان‌های کانادا از این استان پیروی کردند و اکنون برنامه کاندید استانی یا PNP دارند. در این میان فقط استان کبک PNP ندارد؛ این استان با دولت فدرال یک توافقنامه مهاجرتی جداگانه دارد.

 

رشد جمعیت و اقتصاد منیتوبا

از زمان رونمایی MPNP در سال ۱۹۹۸، مهاجرت محرکه‌ی اصلی رشد مثبت خالص جمعیت منیتوبا از سال ۲۰۰۶ بوده است. این استان اعلام کرده است که اگر MPNP باعث رشد مهاجرتش نمی‌شد، تولید ناخالص داخلی‌اش اکنون ۳۰ درصد پایین‌تر می‌بود. مهاجرانی که از طریق برنامه‌های کسب و کار وارد این استان شده‌اند بیش از ۳۸۰ میلیون دلار در این استان سرمایه گذاری کرده‌اند. طبق اطلاعات اعلام شده توسط استان ۹۰ درصد مهاجران در اولین سال حضور خود در منیتوبا شاغل می‌شوند و تعدادی در همین حدود نیز در استان باقی می‌مانند.

 

نوآوری

در طول بیست سال گذشته، منیتوبا برنامه‌ی MPNP را به روزرسانی کرده است: در سال ۲۰۰۱ یک برنامه برای کاندید کردن مهاجران از طریق کسب و کار معرفی نمود و در سال‌های بعد از آن برنامه‌های کارگر ماهر را افزود. این نوآوری در سال ۲۰۱۷ و با بازسازی کامل MPNP در ماه نوامبر به اوج خود رسید. یک بخش کلیدی این بازسازی تقسیم برنامه‌ی Skilled Worker Overseas به دو زیرمجموعه‌ی مهاجرتی بود که یکی از آن‌ها مربوط به سیستم اکسپرس انتری فدرال است. سیستم اکسپرس انتری که در سال ۲۰۱۵ از آن رونمایی شده سیستمی‌ست برای مهاجرت به کانادا، که در سه دسته‌ی کارگر ماهر فدرال، مشاغل دارای مهارت و تجربه‌ی کانادایی از سراسر جهان بر پایه‌ی امتیازات و معیارها مهاجر جذب می کند. برنامه‌ی اکسپرس انتری منیتوبا به این استان اجازه می دهد کاندیداهای اکسپرس انتری را که در منیتوبا دارای ارتباطات قوی هستند، در یکی از مشاغلی که این استان به آنها نیاز دارد سابقه کار دارند و نیز سایر عوامل کاندید کنند. MPNP از ژانویه ۲۰۱۸ که کار خود را از نو آغاز کرد تا کنون برای کاندیداهای اکسپرس انتری واجد شرایط ۱۱۵۵ دعوتنامه برای تقاضا برای کاندید استانی صادر کرده است. برای این‌که واجد شرایط برنامه‌ی اکسپرس انتری منیتوبا باشید باید دارای یک پروفایل اکسپرس انتری باشید و به MPNP یک Expression of Interest صادر کنید.