بایگانی ۴ مهر, ۱۳۹۷

شروع رسیدگی به پرونده‌های کاغذی ۲۰۱۵ ایرانیان در اداره‌ی مهاجرت کبک

شروع رسیدگی به پرونده‌های کاغذی ۲۰۱۵ ایرانیان در اداره‌ی مهاجرت کبک

شروع رسیدگی به پرونده‌های کاغذی ۲۰۱۵ ایرانیان در اداره‌ی مهاجرت کبک خوشبختانه اداره‌ی مهاجرت کبک رسیدگی جدی به پرونده‌های درخواست گواهی انتخاب کبک برای مهاجرت به کانادا در چارچوب برنامه‌ی نیروی متخصص این استان را که به صورت کاغذی در سال ۲۰۱۵ پرونده سازی گشته را آغاز کرده است.  

ادامه خبر
قالب وردپرس