2022/08/12

روز: 15 شهریور 1400

دعوت بریتیش کلمبیا از ۴۸۸ متقاضی در جدیدترین پذیرش PNP

دعوت بریتیش کلمبیا از ۴۸۸ متقاضی در جدیدترین پذیرش PNP بریتیش کلمبیا در سی و یکم آگوست ۲۰۲۱ طی جدیدترین پذیرش PNP مجموعا برای ۴۸۸ متقاضی مهاجرت دعوتنامه صادر کرده است.   طی یک پذیرش برای متقاضیان زیرمجموعه‌های اسکیل ورکر یا International Graduate, Skilled Worker و Entry Level and Semi Skilled یا نیروی کار نیمه […]
error: Content is protected !!