۱۴۰۰/۱۱/۰۶

روز: سپتامبر 7, 2021

دعوت از ۶۰۲ متقاضی در جدیدترین پذیرش PNP منیتوبا

دعوت از ۶۰۲ متقاضی در جدیدترین پذیرش PNP منیتوبا استان منیتوبای کانادا جزییات جدیدترین پذیرش خود را منتشر کرده است. جدیدترین خبرها حکایت از این دارند که استان منیتوبا به تازگی در تاریخ دوم سپتامبر ۲۰۲۱ جدیدترین پذیرش مرتبط با برنامه‌ی مهاجرت استانی خود را برگزار کرد و برای ۶۰۲ متقاضی توصیه‌نامه یا LAA برای […]
error: Content is protected !!