۱۳۹۹/۰۵/۱۸

روز: دی ۱, ۱۳۹۸

رشد جمعیت کانادا در فصل سوم سال ۲۰۱۹ به مدد مهاجرت

رشد جمعیت کانادا در فصل سوم سال ۲۰۱۹ به مدد مهاجرت بیشترین رشد جمعیت کانادا در طول تاریخ این کشور در فصل سوم ۲۰۱۹ رقم خورد. در اول اکتبر جمعیت کانادا ۳۷,۷۹۷,۴۹۶ برآورد می‌شد، که به گزارش Statistics Canada از اول جولای ۲۰۸,۲۳۴ نفر دیگر به این رقم افزوده شده است. این اولین بار است […]
error: Content is protected !!