بایگانی ۱۲ مهر, ۱۳۹۷

۳۹۰۰ کاندیدای اکسپرس اینتری، به ایجاد فرم درخواست اقامت دعوت شدند

۳۹۰۰ کاندیدای اکسپرس اینتری، به ایجاد فرم درخواست اقامت دعوت شدند

دولت کانادا در جدیدترین پذیرش اکسپرس اینتری که در سوم اکتبر برگزار شد، از ۳۹۰۰ کاندید اکسپرس اینتری برای تقاضا جهت اقامت دائم کانادا دعوت کرده است. حداقل امتیاز این پذیرش در سیستم جامع رتبه بندی ۴۴۵ بوده است. این دور از پذیرش از نظرسنجی اکسپرس اینتری در مدت سه

ادامه خبر
قالب وردپرس