بایگانی ۲۴ مهر, ۱۳۹۷

کانادا برای مهاجرین و مهاجرین برای کانادا _ نظرسنجی ها

کانادا برای مهاجرین و مهاجرین برای کانادا _ نظرسنجی ها

کانادا برای مهاجرین و مهاجرین برای کانادا _ نظرسنجی ها آیا برای مهاجران کانادا بهتر از اروپا و آمریکاست؟ ۸۰% کانادایی‌ها معتقدند که مهاجران تاثیر مثبتی بر اقتصاد این کشور گذاشته‌اند.   نتایج تحقیقات جدید در حوزه مهاجرت نشان می‌دهد که اکثریت کانادایی‌ها دیدگاه مثبتی نسبت به مهاجرت و تاثیرات

ادامه خبر
قالب وردپرس