۱۳۹۸/۰۹/۲۰

روز: مرداد ۱۴, ۱۳۹۸

اضافه شدن اجتماعات جدید به بخش کارآفرینی برنامه‌ی رجینال پایلوت

اضافه شدن اجتماعات جدید به بخش کارآفرینی برنامه‌ی رجینال پایلوت (Regional Pilot) برنامه‌ی مهاجرت استانی بریتیش کلمبیا از اضافه شدن اجتماعات جدیدی به بخش کارآفرینی برنامه‌ی رجینال پایلوت (Regional Pilot) خود خبر داد.   برنامه‌ی رجینال پایلوت  ( Regional Pilot)در تاریخ ۱۴ مارس  ۲۰۱۹ ،تنها  با ۳۰ اجتماع شرکت کننده آغاز شد. این برنامه افرادی […]
error: Content is protected !!