۱۳۹۸/۱۲/۰۹

روز: شهریور ۱۴, ۱۳۹۸

۴ آگوست : جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری برگزار شد

۴ آگوست : جدیدترین پذیرش اکسپرس انتری برگزار شد جدیدترین خبرها از این حکایت دارند که دیروز مورخ ۴ آگوست پذیرش اکسپرس انتری برگزار شده و طی آن ۳۶۰۰ متقاضی اکسپرس انتری برای تقاضا جهت اقامت دائم دعوتنامه دریافت کردند. حداقل امتیاز این متقاضیان ۴۶۳ بود که البته نسبت به پذیرش قبلی که در ۲۰ […]
error: Content is protected !!