2024/07/16

ويزا کارآفرینی نیوزلند

ويزا کارآفرینی نیوزلند :
شخص حداقل باید دارای بیزینس فعال به مدت ۱ سال باشد
سن زیر ۶۰ سال
مجموع داراییهای نقدی و غیر نقدی حداقل سیصد هزار دلار نیوزلند ( نهصد میلیون تومان)

حجم سرمايه گذاري
حداقل ١٠٠ هزار دلار و
استخدام ٣ نفر در نيوزيلند

پروسه اخذ ويزاي موقت يك ساله
٣ تا ٦ ماه

بعد از ورود به نيوزيلند ورآه اندازي بيزينس مربوطه صدور ويزاي ٢ ساله تجاري

سه سال بعد از ويزاي دو ساله صدور ويزاي اقامت دائم

تماس با ما ۰۹۱۷۶۰۰۰۲۱۱

error: Content is protected !!