۱۳۹۹/۰۴/۲۳

روز: آبان ۱۸, ۱۳۹۸

جزئیات دو پذیرش اکسپرس انتری اخیر آلبرتا

جزئیات دو پذیرش اکسپرس انتری اخیر آلبرتا جدیدترین خبرها حاکی از آن هستند که استان آلبرتای کانادا در دو پذیرش آخر ماه اکتبر، برای ۴۰۱ متقاضی اکسپرس انتری دعوتنامه صادر کرده است تا بتوانند تقاضای خود را برای انتخاب شدن از طرف این استان جهت اقامت دائم ارائه کنند. آلبرتا در تاریخ ۲۴ اکتبر، از […]
error: Content is protected !!