۱۳۹۹/۰۱/۱۲

روز: بهمن ۱۱, ۱۳۹۸

تحصیل در ایتالیا (قسمت سوم)

تحصیل در ایتالیا (قسمت سوم) دانشگاه‌های ایتالیا و رشته‌های پزشکی آن‌ها دانشگاه باری دانشکده‌ی پزشکی Bari در سال ۱۹۲۴ و همراه با دانشکده‌‌ی حقوق و داروسازی تاسیس گردید. رشته‌‌ی دروس پزشکی به زبان انگلیسی ( BEMC) شامل یک برنامه‌‌ی درسی ۶ ساله برای دریافت مدرک پزشکی در دانشگاه باری ایتالیا می‌شود. BEMC به شهروندان اتحادیه […]
error: Content is protected !!