۱۳۹۹/۰۸/۰۷

روز: شهریور ۲۴, ۱۳۹۹

کرونا در کانادا؛ جدیدترین کمک‌های مالی به مهاجران

کرونا در کانادا؛ جدیدترین کمک‌های مالی به مهاجران کانادا همچنان با توزیع بسته‌های کمک معیشتی به حمایت از شهروندان خود و چرخیدن چرخ اقتصاد کانادا کمک می‌کند و مهاجران نیز از بسیاری از این بسته‌های حمایتی بهره مند می‌شوند. از جمله اقدامات اخیر در این راستا تمدید Canada Emergency Response Benefit (CERB) تا پایان ماه […]
error: Content is protected !!