۱۳۹۹/۱۱/۰۳

روز: آبان ۲۰, ۱۳۹۹

برنامه‌ی اسپانسرشیپ والدین در سال ۲۰۲۱ نیز کار خواهد کرد

برنامه‌ی اسپانسرشیپ والدین در سال ۲۰۲۱ نیز کار خواهد کرد جدیدترین خبرها گویای این هستند که اداره‌ی مهاجرت کانادا در سال ۲۰۲۱ باز هم فرایند گزینش تصادفی یا random را برای اسپانسرشیپ والدین و پدربزرگ مادربزرگ‌ها به کار خواهد برد. اداره‌ی مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا اعلام کرده است که طی تنها یک پذیرش، برای […]
error: Content is protected !!