۱۳۹۹/۰۱/۱۲

روز: بهمن ۲۰, ۱۳۹۸

نیوبرانزویک مهاجران بیشتری می‌خواهد

نیوبرانزویک مهاجران بیشتری می‌خواهد نخست وزیر نیوبرانزویک از قصد خود برای افزایش مهاجران این استان به یک میلیون نفر تا سال ۲۰۴۰ خبر داده است. وی در سخنرانی مهم خود مسئله‌ی پیری جمعیت و کمبود نیروی کار را مطرح کرده است. آقای نخست وزیر که Blaine Higgs نام دارد به راهبرد رشد جمعیت استان نیوبرانزویک […]
error: Content is protected !!