۱۳۹۹/۱۱/۰۳

روز: مهر ۳۰, ۱۳۹۹

جدیدترین پذیرش جزیره‌ی پرنس ادوارد با دعوت از ۲۱۱ متقاضی برگزار شد

جدیدترین پذیرش جزیره‌ی پرنس ادوارد با دعوت از ۲۱۱ متقاضی برگزار شد جزیره‌ی پرنس ادوارد کانادا در تاریخ ۱۵ اکتبر پذیرش جدیدی برگزار کرده و طی آن برای ۲۱۱ متقاضی مهاجرت کاری/اقتصادی دعوتنامه صادر کرده است. برنامه‌ی مهاجرت استانی جزیره پرنس ادوارد مجموعا برای ۱۸۴ متقاضی در دسته‌‌های اکسپرس انتری و Labour Impact در این […]
error: Content is protected !!