۱۳۹۹/۱۱/۰۳

روز: آبان ۳, ۱۳۹۹

دعوت از ۲۰۶ متقاضی مهاجرت در جدیدترین پذیرش منیتوبا

دعوت از ۲۰۶ متقاضی مهاجرت در جدیدترین پذیرش منیتوبا استان منیتوبا در جدیدترین پذیرش مرتبط با برنامه‌ی مهاجرت استانی خود که به تازگی و در روز ۲۲ اکتبر برگزار کرده است برای ۲۰۶ متقاضی توصیه نامه یا LAA برای تقاضا جهت انتخاب شدن از طرف استان صادر کرده است. این متقاضیان دارای پروفایل ابراز تمایل […]
error: Content is protected !!